سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
شبکه بهداشت و درمان شهریار
 • فراخوان جذب نیروجهت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری از طریق آزمون و مصاحبه شبکه بهداشت ودرمان شهریار
  فراخوان جذب نیروجهت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری از طریق آزمون و مصاحبه

 • برگزاری همایش پیاده روی و آموزش کنترل استرس درنوجوانان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در مرکز خدمات جامع سلامت فردوسیه شهرستان شهریار
  اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردد.اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه هاى مختلف مى گرددهمچنین ویرانگري هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى اندازد.در همین راستا همایش پیاده روی در خیابان شهرداری فردوسیه و آموزش کنترل استرس درنوجوانان به مناسبت هفته مبازه بامواد مخدر توسط دکتر جهانیان و خانم غزنوی در روز شنبه هفدهم تیر ماه در مرکز خدمات جامع سلامت فردوسیه برگزار شد.

 • برگزاری برنامه آموزشی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر باحضور پلیس مباررزه با مواد مخدر و هلال احمر در پارک کودک شهرستان شهریار
  برنامه آموزشی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر باحضور پلیس مباررزه با مواد مخدر و هلال احمر در پارک کودک شهرستان شهریار برگزار شد.

 • برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان(زئونوز) در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
  هر بیماری و یا عفونتی که به طور طبیعی از حیوان مهره دار به انسان و یا بالعکس منتقل شود در دسته بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان(زئونوز) طبقه بندی می شود. زئونوزها طیف وسیعی از بیماری های باکتریال، ویروسی، قارچی و انگلی را شامل می شوند که از مهمترین آن ها در کشور ما می توان به بیماری های تب مالت، سالک، هاری، سیاه زخم، کیست هیداتیک و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو(CCHF) اشاره کرد. واکسیناسیون دام و بررسی منظم آنها، رعایت مسائل حفاظت فردی در تماس با دام و سایر حیوانات اهلی و خانگی، عدم تماس با حیوانات وحشی، سم پاشی منظم دامداریها، رعایت بهداشت در زنجیره تولیدفرآورده های دامی و لبنیات، عدم مصرف لبنیات غیر پاستوریزه و همچنین رعایت نکات بهداشتی قبل از مسافرت به منطقه ای که حداقل یک بیماری زئونوز بومی از آن گزارش شده است از مهمترین راههای پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان هستند. با توجه به اهمیت این بیماریها و تحمیل بار اقتصادی و اجتماعی فراوان در صورت همه گیری به جوامع، سازمان بهداشت جهانی روز 6 ژوئیه را به عنوان روز جهانی مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان(World Zoonoses Day) معرفی نموده است. در راستای اطلاع رسانی به گروه های مختلف بهداشتی و درمانی و عموم جمعیت تحت پوشش، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار اقدام به برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان با حضور پزشکان و ماماهای بیمه روستایی در تاریخ پانزدهم تیرماه نمود. در این جلسه خانم حسن دوست، کارشناس زئونوز شبکه، ضمن توضیح در خصوص بعضی از بیماریهای این گروه، راههای انتقال، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماران، اقدامات لازم در صورت برخورد با مورد مشکوک و همچنین وظایف و انتظارات از پرسنل بهداشتی درمانی را توضیح دادند.

 • برگزاری اولین کارگروه طرح جامع ملی بازتوانی در حوادث طبیعی با حضور ارگانهای امدادگر در شبکه بهداشت ودرمان شهریار
  اولین کارگروه طرح جامع ملی بازتوانی در حوادث طبیعی با حضور دکتر ناصح مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهریار،دکتر احمدی معاون درمان،باقری سرپرست اورژانس 115 شهریار و ارگانهای امدادگر در روز سه شنبه سیزدهم تیرماه در شبکه بهداشت ودرمان شهریار برگزار شد.

 • برگزاری چهارمین نشست پزشکان و کارشناسان برنامه سل و سرپرستان واحدهای بیماریهای شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
  چهارمین نشست پزشکان و کارشناسان برنامه سل و سرپرستان واحدهای بیماریهای شبکه های بهداشت ودرمان در روز دوشنبه دوازدهم تیرماه در شبکه بهداشت ودرمان شهریار برگزار شد.

 • برگزاری کلاس آموزشی با موضوع راهکارهای کاهش آسیب مواد مخدر و آموزش مهارت های رفتاری با فرد درگیر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور مرا جعین خانه بهداشت رامین شهرستان شهریار
  کلاس آموزشی با موضوع راهکارهای کاهش آسیب مواد مخدر و آموزش مهارت های رفتاری با فرد درگیر به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور مرا جعین خانه بهداشت رامین شهرستان شهریار در روز سه شنبه سیزدهم تیر ماه برگزار شد.

 • آموزش پیشگیری از مواد مخدر و آشنایی با مواد افیونی و روان گردان ها به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر به مراجعین در خانه بهداشت یوسف آباد صیرفی شهرستان شهریار
  کلاس آموزشی با موضوع پیشگیری از مواد مخدر و آشنایی با مواد افیونی و روان گردان ها به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برای مراجعین خانه بهداشت یوسف آباد صیرفی شهرستان شهریار در روز سه شنبه سیزدهم تیر ماه برگزار شد.

 • برگزاری اولین کارگاه آموزشی پیشگیری از مرگ جوانان بر اثر سوانح و حوادث ترافیکی با حضور مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
  در راستای اجرای مرحله دوم طرح مداخله ای پیشگیری از مرگ جوانان بر اثر سوانح وحوادث ترافیکی در جوانان که به صورت پایلوت در شهرستان شهریار اجرا می شود اولین دوره کارگاه های ویژه مراقبین سلامت شهرستان شهریار در روز سه شنبه سیزدهم تیرماه در سالن همایش های شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار با حضور 30 نفر از مراقبین سلامت برگزار شد.

 • برگزاری کلاس آموزشی باموضوع کاهش آسیب اعتیاد برای مددجویان کمپ صبح زندگی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر
  کلاس آموزشی باموضوع کاهش آسیب اعتیاد برای مددجویان کمپ صبح زندگی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر توسط کارشناس سلامت روان مرکز خدمات جامع سلامت امیریه در روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه برگزار شد.

 • برگزاری کارگاه التور با حضور مراقبین سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهریار
  کارگاه آموزشی با موضوع بیماری های منتقله از آب و غذا با اولویت التور برای گروه اول مراقبین سلامت در سالن همایش شبکه بهداشت و درمان شهریار در روز شنبه دهم تیر ماه برگزار شد.

 • برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی و رفتاری برای مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
  کارگاه مهارتهای ارتباطی و رفتاری با حضور 35نفراز مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در سالن همایش شبکه بهداشت و درمان شهریار در روز یازدهم تیرماه برگزار شد.

 • شبکه بهداشت و درمان شهریار از پزشکان عمومی دارای پروانه مطب شهر شهریار جهت همکاری در بیمارستان امام سجاد(ع) دعوت بعمل می آورد
  شبکه بهداشت و درمان شهریار از پزشکان عمومی دارای پروانه مطب شهر شهریار جهت همکاری در بیمارستان امام سجاد(ع) دعوت بعمل می آورد

 • برگزاری کلاس آموزشی با موضوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو با حضور پرسنل فوریت های پزشکی 115 در شبکه بهداشت ودرمان شهریار
  کلاس آموزشی با موضوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو(CCHF)با حضورپرسنل فوریت های پزشکی115 در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان شهریار در روز شنبه و یکشنبه دهم و یازدهم تیرماه برگزار گردید .

 • اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در خصوص آمادگی برای مقابله با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
  اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار در خصوص آمادگی برای مقابله با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

 • برگزاری اولین کارگاه سلامت و امنیت غذای شهرستان شهریار
  اولین کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان شهریار با حضور روسا و نمایندگان ادارات و معاون امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری ،مدیر شبکه و معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهریار درتاریخ بیست وسوم خردادماه در فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد.

 • پلمپ کارگاه غیر مجاز تهیه نان بستنی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
  به دنبال دریافت گزارش مردمی ارجاعی از سامانه190، یک واحد کارگاه تهیه و تولید نان بستنی در شرایط نامناسب و به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوزهای لازم توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار در تاریخ بیستم خردادماه شناسایی گردید.

 • تب خونريزي دهنده كريمه كنگو
  تب خونريزي دهنده كريمه كنگو چيست؟ بيماري حاد ويروسي خونريزي دهنده قابل انتقال از حيوان به انسان مي‌باشد كه بصورت ناگهاني شروع شده و موجب مرگ حداكثر 50% از بيماران مي‌گردد. بيماري در دامها علائم قابل توجهي ندارد و پس از گزش كنه آلوده، ويروس كمتر از يك هفته در بدن دام باقي مي‌ماند. مخزن اصلي ويروس در طبيعت كنه سخت از خانواده هيالوما مي‌باشد، ويروس درتمام مراحل تكامل كنه در بدن كنه باقي مي‌ماند و از طريق تخم به نسلهاي بعد منتقل مي‌گردد. جوندگان نيز به عنوان مخزن ويروس شناخته شده‌اند

پایگاه سلامت روستایی اصیل آباد پایگاه سلامت شهری شماره 3 اندیشه فاز1(شهرک جعفریه)
پایگاه سلامت شهری شماره 1اندیشه فاز 1
پایگاه سلامت روستایی کردزار پایگاه سلامت شهری ضمیمه حضرت علی اصغر(ع)
پایگاه سلامت شهری شماره 2 اندیشه فاز 3
پایگاه سلامت شماره 1 دهمویز
پایگاه سلامت شهری شماره 1 سهراب علی بخشی(وائین)
پایگاه سلامت شهری  خاوه/عبدآباد
پایگاه سلامت روستایی رضی آباد بالا پایگاه سلامت شهری شماره 1 حضرت علی اصغر(ع)
پایگاه سلامت شهری  قصطانک
پایگاه سلامت روستایی رزکان پایگاه سلامت شهری شماره 2 حضرت علی اصغر(ع)
پایگاه سلامت شهری شماره 2 وحیدیه
پایگاه سلامت روستایی اسد آباد پایگاه سلامت شهری شماره 1 ویره(مصطفی خمینی)
پایگاه سلامت شهری حاشیه اسلام آباد
پایگاه سلامت شهری  مهدیه پایگاه سلامت شهری اندیشه فاز 5
 پایگاه سلامت شهری شماره 1 امیریه
پایگاه سلامت روستایی کوی سازمانی 33 توپخانه پایگاه سلامت شهری شماره 1 شاهد شهر پایگاه سلامت شهری شماره 2 اندیشه فاز 1 (شهرک مریم)

آدرس:شهریار،میدان جهاد
تلفن:65245500-021(6 خط)
www.shahriar.iums.ac.ir

دورنگار:65226833-021
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 975 | بازدید امروز : 222 | کل بازدید : 701495 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 1.7051 
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
عنوان
به دلیل استفاده از امکانات جدید طراحی سایت،جهت مشاهده بهتر صفحه مرورگر را بروزرسانی نمایید.