واحد اندوسکوپی وکولونوسکوپی بیمار را از نظر مشکلات گوارشی بررسی نموده و از طریق مشاهده مستقیم معده ، مری ، حلق ، اثنی عشر ، روده باریک ، روده بزرگ ، سیگموئید از نظر خونریزی و وجود انومالی و جلوگیری از بروز زخم و موارد مشابه مورد بررسی قرار می دهد.
تیم اندوسکوپی شامل افراد زیر می باشد:
پزشک متخصص گوارش، پرستار جهت انجام امور پرستاری .منشی واحد جهت امورات پذیرش و کارهای اداری می باشد.
مراحل انجام کار وپذیرش بیمار :
بیمار جهت اندوسکوپی یا کولونوسکوپی به کلینیک گوارش مراجعه وبعد از ویزیت ومشخص شدن آندسکوپی یا کولونوسکوپی به واحد مربوطه مراجعه وطبق نوبت دهی جهت اندسکوپی یا کولونوسکوپی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در زمان نوبت دهی بیمار برگه آمادگی قبل از روش را دریافت می کند. در شروع ودر طی انجام این روش ، ضربان قلب و نبض توسط دستگاه پالس اکسی متری کنترل می شود. پس از تزریق داروی خواب آور که سبب شلی عضلات در فرد می گردد، دستگاه اندوسکوپ وارده معده و یا روده گردیده و توسط دوربینی که در آن تعبیه گردیده امکان مشاهده مستقیم، بررسی ، عکسبرداری و در صورت لزوم نمونه برداری از محل را برای پزشک فراهم می کند. بعد از اتمام این روش بیمار بعلت خواب الودگی بمدت (10-15 دقیقه ) در ریکاوری تحت کنترل قرارمی گیردودرصورت نداشتن عوارض و مشکلات ترخیص میشود.
در واحد اندوسکوپی دستگاه پرینتررنگی موجود بوده که عکسهای موجود در کامپیوتر در موارد اندوسکوپی وکولونوسکوپی چاپ شده و به بیمار تحویل داده میشود تا در مراجعه های بعدی آنرا به همراه داشته باشد. در صورت نیاز به انجام بیوپسی یا مراجعه بعدی به بیمار توضیحات لازم داده میشود.
شستشو و ضدعفونی وسایل اندوسکوپی وکولونوسکوپی :
بعد از انجام هر پروسیجر تا انجام موارد بعدی تمام وسایل از قبیل دستگاه اندوسکوپ وکولونوسکوپ و پنس های مصرف شده و... توسط وسایل و دستگاههای پیشرفته ضد عفونی و شستشو می گردد.