بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ( WHO )
بازتوانی قلبی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که انجام آن بیمار قلبی را به سطحی از توان فیزیکی و روحی میرساند که امکان انجام کارهای شخصی و بازگشت به جایگاه اجتماعی و زندگی فعال قبلی خود را داشته باشد.
تیم باز توانی قلبی شامل افراد زیر میباشد :
- متخصص قلب و عروق
- فیزیوتراپیست قلب و عروق
- پرستار قلب و عروق
- کارشناس تغذیه
- کارشناس روانشناسی
مراحل مختلف بازتوانی قلبی در بیمارستان هاشمی نژاد به شرح زیر انجام میگیرد:
♦ Medical Assessment :
ویزیت بیمارتوسط پزشک متخصص قلب وعروق در بیمارستان هاشمی نژاد جهت بررسی وضعیت قلبی ریوی و تائید توانائی قلبی بیمار جهت شروع برنامه بازتوانی قلبی
♦ Physical Assessment :
♦ بررسی فیزیکی و اسکلتی عضلانی بیمار توسط فیزیوتراپیست قلبی ریوی و تائید توانائی فیزیکی بیمارجهت شروع برنامه بازتوانی قلبی
♦ انجام تست اکوکاردیوگرافی (در صورت نیاز ) جهت بررسی مجدد وضعیت قلبی بیمار توسط متخصص قلب
♦ انجام تست ورزش جهت بررسی توان فیزیکی بیمار توسط متخصص قلب
♦ طراحی پروتکل ورزشی مناسب و اختصاصی جهت هر بیمار بر اساس یافته های فیزیکی و قلبی بیمار توسط فیزیوتراپیست قلبی ریوی
♦ کنترل و مانیتورینگ بیمار در تمام لحظات انجام تمرینات ورزشی از لحاظ میزان فشار وارده به بیمار،فشار خون،نبض، E.C.G ، و وضعیت عمومی بیمار توسط فیزیوتراپیست و پرستارقلب
♦ کنترل و ویزیت دوره ای بیمار توسط متخصص فلب و عروق جهت کنترل و تغییر داروها بر پایه یافته های جدید کلینیکی و وضعیت جدید بیمار
♦ مشاوره و آنالیزمکرر یافته های کلینیکی و توانایی های بیمار توسط تیم بازتوانی قلبی و اعمال تغییرات لازم در میزان ورزشها و دوز داروهای مصرفی
♦ ارجاع بیمار به کارشناس تغذیه جهت کنترل و تصحیح رژیم غذایی مناسب
♦ ارجاع بیمار جهت مشاوره روانشناسی و ارائه راهکارهای کنترل استرس و توصیه های لازم به بیمار و اطرافیان (در صورت لزوم)
♦ ارائه برنامه های آموزشی گروهی جهت آشنائی هر چه بیشتر بیماران با مشکلات و مسائل بیماران قلبی ، روشهای کنترل و پیشگیری بیماری های قلبی عروقی و کاهش ریسک فاکتورهای قلبی و آشنائئ بیشتر با برنامه های بازتوانی قلبی
افراد زیر با مشاوره و تشخیص متخصصین قلب و عروق و جراحان قلب جهت بازتوانی قلبی به بخش بازتوانی قلبی ارجاع داده میشوند:
► کلیه افرادی که تحت عمل جراحی قلب باز و پیوند عروق قلبی (CABG ) قرار گرفته اند.
► کلیه افرادی که تحت عمل ترمیم یا تعویض دریچه های قلبی قرار گرفته اند.
► کلیه افرادی که تحت آنژیوپلاستی (PTCA ) قرار گرفته اند.
► کلیه افرادی که دچار سکته قلبی شده اند (M.I ).
► کلیه افرادی که دچار نارسایی قلب میباشند(Heart Failure ).
► کلیه افرادی که بعد از نارسائی شدید قلبی مورد عمل پیوند قلب( Heart Transplant) قرار گرفته اند.
► کلیه افراد بالای 40 سال که تاکنون زندگی کم تحرک و فعالیت فیزیکی کمی داشته اند و مایل به شروع تمرینات ورزشی جهت پیشگیری از مشکلات قلبی هستند.
► کلیه افرادی که به هر دلیلی در هنگام انجام حرکات فیزیکی و فعالیت های ورزشی عادی دچار تنگی نفس ، ضعف مفرط ، افت فشار ، تپش شدید و غیر طبیعی قلب میگردند ( پس از بررسی کامل توسط متخصصین قلب و عروق)