با توجه به نياز بسياری از بيماران بستري دراين مرکز به اعمال تهاجمی وغيرتهاجمی تشخيصی و درمانی قلبی عروقی، چرخه کامل خدمات تشخيصي بيماري هاي قلبي عروقي در اين مرکز ارائه مي گردد.از جمله تجهیزات و دستگاه های این بخش می توان به تریدمیل، دوچرخه ارگومتری، آرم ارگومتر و... اشاره کرد.
خدمات قابل ارائه :
- تست ورزش
- نوار قلب
- اکوکارديوگرافي
- مانيتورينگ فشار خون
- هولتر مانيتورينگ
- اسکن قلب
- آنژيوگرافي