واحد پزشکی هسته ای این مرکز در سال 1365 تاسیس و یکی از نخستین واحدهای پزشکی هسته ای تهران میباشد . این واحد در حال حاضر با دارا بودن 2 دستگاه تصویربرداری گاماکمرای پیشرفته SPECT و پرسنل مجرب قادر به انجام انواع اسکن های رادیوایزوتوپ با کیفیت و دقت بسیار بالا جهت کلیه بیماران در هر سن می باشد . نوبت دهی به بیماران با مراجعه حضوری و یا تلفنی انجام می گردد . کلیه بیماران تحت پوشش انواع بیمه های دولتی و نیز بیمه های مکمل امکان بهره گیری از خدمات این بخش را دارا می باشند.
خدمات قابل ارائه در این بخش :


•اسکن پرفیوژن میوکارد
• اسکن قلب + ( rest viability )
• اسکن قلب + gated – SPECT
• اسکن استخوان
•اسکن کلیه با لازیکس
• اسکن کلیه با و بدون کاپتوپریل
• اسکن کلیه با DMSA
•سیستوگرافی ایزوتوپیک ( اسکن مثانه )
• اسکن تیروئید
• اسکن پرفیوژن ریه
•اسکن گالیوم
• اسکن پرفیوژن بیضه
• اسکن کبد و طحال
• اسکن مجاری صفراوی
•اسکن مجاری اشکی
• اسکن جهت بررسی خونریزی از دستگاه گوارش
• اسکن با گلبول قرمز جهت بررسی همانژیوم کبدی
•اسکن بررسی شانت قلبی