عناوین سمینارهای آموزشی تفریحی

ردیف

عنوان برنامه

تعداد

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

1

سمینار مدیریت بیمارستانی

400

اردیبهشت 84

(4 دوره)

چاکسر

2

سمینار نحوه تدوین استراتژی

100

آذر 84

چاکسر

3

سمینار رویکردهای نوین مدیریتی

130

آبان 85

چاکسر

4

سمینار مدیریت ارتباطات سازمانی

60

بهمن 85

توچال

5

سمینار نوآوری ارزش(Value Innovation)

150

28-26 اردیبهشت 86

چاکسر

6

سمینار نوآوری و خلاقیت در اداره بیمارستانها

120

4-2   آبان 87

یزد

7

همایش چالش های فرا روی بیمارستانهای حال و آینده

250

29-28 آبان 88

جزیره کیش- هتل شایان

8

سمینار  تعالی خدمات بیمارستانی از منظر حاکمیت بالینی

450

30 اردیبهشت 1389

اصفهان- هتل کوثر

9

سمینار توسعه فرهنگ سازمانی

150

آبان 89

چاکسر

10

همایش هم اندیشی روسا و مدیران بیمارستان­ها

80

آذر ماه 89

تهران – آمفی تئاتر هاشمی نژاد

11

همایش توسعه مهارت های انسانی در محیط بیمارستانی

350

آذر ماه 1389

جزیره کیش- هتل شایان

12

همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت خلاق در تحول سازمانی

500

21 بهمن 89

تهران-صدا و سیما

13

سمینار ارتباطات موثر

150

اردیبهشت 90

چاکسر

14

سمینار مدیریت رفتار سازمانی

150

خرداد 90

چاکسر

15

همایش مدیریت ناب در بیمارستان (پزشکان)

170

خرداد 90

چاکسر

16

همایش ملی توسعه منابع انسانی، گامی به سوی آینده

500

11 تیر 90

تهران- شهید بهشتی

17

سمینار مدیریت بیمارستانی و حاکمیت بالینی

120

آذر ماه 1390

کردان

18

همایش بین المللی ارزش آفرینی مستمر مبتنی بر تفکر ناب در مدیریت بیمارستانی

650

9 و 10 آذر 1390

تهران- شهید بهشتی

19

ارتباطات و اخلاق بیمارستانی

(پرسنل + مسئولین)

150

22 و 29 اردیبهشت 1391

(2 دوره)

چاکسر

20

ارتباطات و اخلاق بیمارستانی + ارتقاء کیفیت زندگی

(پزشکان)

170

5 خرداد 1391

جاکسر

21

همایش بین المللی نقش رهبری و منابع انسانی در اعتبار بخشی بیمارستانی (پرسنل و همکاران و فعالان نظام سلامت)

1100

18 و 19 تیر 1391

تهران- ستاد مرکزی - پورسینا

22

همایش مدیریت زمان و گذر عمر

300

آذر 91

مشهد- هتل توس

23

همایش مدیریت بیمارستان از نگاهی نو

190

9 خرداد 92

کردان

24

سلسله سمینارهای توسعه مهارت های ارتباطی کارکنان در محیط بیمارستانی

(ترکیبی از همه پرسنل هاشمی نژاد و محب از سطوح مختلف)

300

7 و 14 شهریور 92

(2 دوره)

جاجرود

25

سمینار از الگوی زیبا زیستن تا سازمان متعالی

300

31 اردیبهشت و 6 خرداد 1393

(2دوره)

جزیره کیش- هتل شایان

26

سمینار ارتقا کیفیت زندگی کاری

260

23 مهر و 30 مهر 1393

چاکسر

27

سمینار  فرهنگ سازی به روش گانگ هو

40

16 اردیبهشت 1394

چاکسر