بخش ICU جنرال -این بخش در طبقه دوم واقع شده است. دارای 6 تخت فعال ( 5 تخت عمومی و یک تخت در اطاق ایزوله) بوده و کلیه تختها سه شکن با ریموت کنترل، تشکهای مواج و مانیتور مرکزی می باشد.در تهیه تجهیزات این بخش سعی گردیده است تمامی دستگاه های مورد نیاز بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا خریداری، و در ارائه خدمت به بیماران گرامی از آنها به نحو بهینه بهره گرفته شود. حضور پرسنل مجرب و کارآزموده که دوره های CCU، ICU، دیالیز، و... را گذرانده اند، از مزیت های این بخش می باشد. علی رغم تخصصی بودن این بخش ارائه مشاوره های مختلف از جمله مشاوره ریه، گوارش، قلب، مغز و اعصاب، پوست، عفونی و خون توسط متخصصین مربوطه بر بالین بیمار در بخش صورت می گیرد.