این بخش مختص بیماران ارولوژی و نفرولوژی (زنان) با 32 تخت بستری در طبقه دوم بیمارستان واقع می باشد. بخش شفا دارای اتاقهای 6 تخته، 4 تخته، 2 تخته و اتاق ایزوله بوده و مجهز به وسایل و تجهیزاتی از قبیل : تخت های الکترونیک، تلویزیون مدار بسته، یخچال و دستگاه الکتروشوک و... می باشد و کنار تخت همۀ بیماران ساکشن و اکسیژن سانترال، تلفن و سیستم احضار پرستار تعبیه شده است.