مسئول واحد:      سمانه رجوندی

تلفن تماس:         8116357

 

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:   


1.    تدوین برنامه آموزشی پرسنل خدمات و رابطین کنترل کیفیت.
2.    تهیه چک لیست نظافتی و کنترل ادراری بخش ها.

3.    اندازه گیری  کلر و PH آب مصرفی بیمارستان به صورت روزانه.

4.    اندازه گیری کلر و PH پسآب فاضلاب به صورت روزانه.
5.    مدیریت پسماندهای بیمارستانی از مبدا ایستگاه موقت نگهداری.
6.    برنامه ریزی و مدیریت کشت های محیطی ادراری در بیمارستان.
7.    کنترل کلیه محلول های ضدعفونی کننده از زمان ورود به بیمارستان و تهیه جدول MSDS برای کلیه محلول های مصرفی در بیمارستان.
8.    مدیریت و برنامه ریزی جهت سم پاشی و مصرف سموم مورد تایید وزارت بهداشت.
9.    همکاری با سازمان های ذیربط مانند شهرداری و سازمان محیط زیست.
10.    کنترل مصرف مواد شیمیایی جهت تنظیم PH و فرایند بیولوژیکی تصفیه خانه محیط زیست.
11.    پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی، نور-صوت-ذرات معلق- خروجی گازها- ارگونولیک.

 

 

 

مشخصات فنی سیستم تصفیه فاضلاب

بیمارستان هاشمی نژاد

 

1- خصوصیات فاضلاب خام

 

1-1- فاضلاب بخش دیالیز

 

پارامتر

واحد

میزان

تعداد دیالیز در هر ماه

نفر

3000

فاضلاب تولیدی به ازای هر دیالیز

لیتر

150

دبی فاضلاب تولیدی

مترمکعب در روز

15

غلظت امونیاک

میلی گرم در لیتر

200

 غلظت BOD

میلی گرم در لیتر

400

غلظت COD

میلی گرم در لیتر

600

 

 

1-2- فاضلاب تولیدی در بخش ها

 

پارامتر

واحد

میزان

تعداد تخت

عدد

250

فاضلاب تولیدی به ازای هر تخت

لیتر

500

دبی فاضلاب تولیدی

مترمکعب در روز

125

غلظت امونیاک

میلی گرم در لیتر

35

 غلظت BOD

میلی گرم در لیتر

200

غلظت COD

میلی گرم در لیتر

400

 

 

1-3- فاضلاب حاصل از پرسنل و ...

 

پارامتر

واحد

میزان

تعداد پرسنل

نفر

220

فاضلاب تولیدی به ازای هر نفر

لیتر

100

دبی فاضلاب تولیدی

مترمکعب در روز

22

غلظت امونیاک

میلی گرم در لیتر

35

 غلظت BOD

میلی گرم در لیتر

200

غلظت COD

میلی گرم در لیتر

400

 

 

در مجموع فاضلاب تولیدی دارای مشخصات زیر می باشد:

 

پارامتر

واحد

میزان

متوسط فاضلاب تولیدی

مترمکعب در روز

162

حداکثر فاضلاب تولیدی

مترمکعب در روز

215

حداقل فاضلاب تولیدی

مترمکعب در روز

120

غلظت امونیاک

میلی گرم در لیتر

54

 غلظت BOD

میلی گرم در لیتر

220

غلظت COD

میلی گرم در لیتر

400

 

2- مراحل تصفیه فاضلاب:

اجزای سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان هاشمی نژادی عبارتند از:

2-1- واحد آشغالگیری:

در این واحد ذرات درشت از فاضلاب جداسازی و دفع می گردند.

2-2- حوض هوادهی:

به منظور تصفیه این فاضلاب از فرایند بیولوژیکی هوازی IFAS استفاده شده است.

در فرایند IFAS از تلفیق رشد چسبیده و معلق میکروبی بصورت همزمان استفاده می گردد. سيستمهاي IFAS مزاياي گسترده تر ي را نسبت به فرايندهاي متداول لجن فعال (سيستم هاي داراي رشد معلق ) دارا هستند. اين سيستمها علاوه بر مقاومت بالا در برابر شوک های بارگذاري آلي و هيدروليکي انعطاف پذيري و قدرت تصفيه بيشتري را دارا مي باشند. مزایای ذکر شده در فوق با تعبيه مدياهاي مناسب در درون حوضچه هوادهي لجن فعال حاصل می گردد. با قرار گرفتن مديا در داخل حوضچه هوادهي لجن فعال زيست توده بيشتري تشکيل مي گردد (بدون آنکه سبب افزايش بارگذاري جامدات به حوضچه ته نشيني بگردد). در این حالت بدون نیاز به افزایش بخش سازه ای و تنها با افزایش مدیا و تغییر میزان هوادهی میزان بارگذاري آلی و هیدرولیکی به واحدهاي لجن فعال افزایش می یابد. در واقع در اين سيستمها زيست توده متصل به مديا سب افزايش راندمان عملکرد تصفيه فاضلاب مي گردد. از طرفي با افزايش زيست توده مقاومت فرايند در برابر شوکهاي بارگذاري آلي و هيدروليکي افزايش مي يابد.

فرایند IFAS از دو بخش عمده زیست توده معلق و چسبیده تشکیل شده است. زيست توده معلق با برگشت لجن از حوض ته نشيني ثانويه به حوض هوادهي ، و زیست توده چسبيده بر رشد میکروارگانیسم ها بر روی مدیا تشکیل می شوند.

اهداف مورد نظر در افزایش زیست توده چسبیده به محیط رشد معلق لجن فعال عبارتند از: 

-     افزايش زيست توده فعال در حوض هوا دهي

-     افزايش زمان ماند سلولي (سن لجن )

-     افزايش بازده و بار گذاري آلي به سيستم تصفيه

     وقتيکه هدف از تلفیق دو رشد معلق و رشد چسبیده (IFAS)، افزايش ظرفيت بارگذاری آلی (BOD) باشد، زيست توده چسبیده به مدیا بدون افزايش ميزان جامدات معلق مايع مخلوط در پساب خروجی از حوض هوادهی، رشد بيشتري مي يابد. اين حالت سبب می گردد تا بدون اينکه تغییری در نسبت غذا به ميکروارگانيزم (F:M)[1] ایجاد شود، نرخ بارگذاري آلي به حوض هوادهی افزايش بيابد. زيست توده هاي چسبیده نسبت به زيست توده هاي معلق زمان ماند سلولی بالاتری را دارا می باشند. این امر سبب می گردد تا حجم لجن تولیدی بواسطه پدیده هایی مانند خودخوری سلولی کاهش بیابد. یکی دیگر از مزایای مهم فرایند IFAS  بهبود ته نشینی لخته های زیستی تشکیل شده می باشد. در این حالت میزان SVI یا شاخص حجمی لجن[2] به نحو قابل توجهی کاهش می یابد. جريان هواي ورودي به حوض هوا دهي بر اساس اکسيژن مورد نياز برای اکسایش مواد آلی ورودی به حوض هوادهی محاسبه می گردد. افزایش نرخ بارگذاری در فرایند IFAS مستلزم افزودن اکسیژن بیشتری می باشد زیرا زمان ماند سلولی در این واحدها بیشتر بوده و در نتیجه پدیده های مصرف کننده اکسیژنی مانند نیترات زایی و یا فرایند خودخوری سلولی ممکن است ایجاد گردند.  

2-3- سیستم هوادهی

بلوئرهای هوادهی:

بلوئرهای انتخاب شده به منظور هوادهی در تصفیه خانه فاضلاب از نوع  پارس کمپرسور می باشد( یک دستگاه در حال کار و يك دستگاه بصورت آماده باش).

* بلوئر

تعداد بلوئر

1+1 دستگاه

ظرفیت هوادهی هر بلوئر

2/7 مترمکعب بر دقیقه

فشار قابل دسترس بلوئر

600 میلی بار

شرکت سازنده بلوئر

Aerzen آلمان

مشخصات الکتریکی

380ولت، 3فاز، 50 هرتز

شركت نماينده در ايران

پارس كمپرسور

شكل

 


 

* تجهیزات جانبی بلوئرها:


 

- شاسی استقرار        - تسمه پولی       - فیلتر هوا          - شیر اطمینان        - فشار سنج       - ضربه گیر


 

 

دیفیوزرهای هوادهی:

عملیات هوادهی از طریق دیفیوزرهای دیسکی با قطر 240 میلی متر انجام می گیرد. 46 عدد دیفیوزر دیسکی از نوع Jauger (دبی هوای خروجی 7-4 مترمکعب در ساعت) بر روی شبکه هوادهی واقع در کف حوض هوادهی تعبیه شده اند .

دیفیوزر

 

تعداد دیفیوزر هوادهی حباب ریز

46 عدد

شرکت سازنده دیفیوزر

Gummi-Jager

افت فشار هر دیفیوزر

30 میلی بار

ظرفیت هوادهی هر دیفیوزر

5 مترمکعب در ساعت

كشور سازنده

آلمان

SOTR

23درصد در آب شيرين

شكل

 

 


 

[1]  - Food: Microorganism

[2] - Sludge Volume Index