مسئول واحد:       مهدی شهابی فر

تلفن تماس:         8116421

 

از آنجائیکه تاسیسات در هر سازه ای یکی از ارکان اساسی و مهم می باشد و تامین نیازهای فنی  قسمت های مختلف آن سازه را بر عهده دارد . از مهمترین فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:                                                           

            

1.     نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع.

2.    کنترل و بازرسی کلیه دستگا ه های حرارتی و برودتی.

 

3.    نصب دستگاه های وکیوم و اکسیژن.

4.    بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها.

5.    کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه ها، مخازن آب و... و بر طرف نمودن عیوب آنها

6.    کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی. 

 

7.    بازرسی و انجام امور عایق بندی.

8.    رویت نمودن دفتر گزارش موتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست ها.