لینکهای دانشگاه ویژه همکاران

 

 

آدرس

عنوان وب سایت

 

http://iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1

http://eo.iums.ac.ir/UserLogin.aspx

اتوماسیون اداری (مکاتبات-حضورغیاب- آرشیو احکام)

2

http://malipay.iums.ac.ir/

فیش حقوقی

3

http://asa.iums.ac.ir/jam/jam.aspx

آموزش ضمت خدمت

4

http://ishift.iums.ac.ir/UI/Forms/Default.aspx

ثبت شیفت پرستاران

5

http://cmms.behdasht.gov.ir/

درخواست به تاسیسات

6

http://darman.tamin.ir

تامین اجتماعی

7

http://www.bankmellat.ir

بانک ملت

8

http://bimehsalamat.ir

بیمه سلامت

9

http://42.209.78.201/

 

آسایار (برنامه اورژانس )

10

http://med.iums.ac.ir/

 

 تجهیزات پزشکی( دانشگاه علوم پزشکی ایران)

11

http://imed.ir/ تجهیزات پزشکی(وزارتخانه ) 12

http://www.tamin.ir/savabegh

 
سوابق بیمه تامین اجتماعی  13
 

 

فایل آموزشی واحد انفورماتیک 

 
   دانلود : فایل_آموزشی_انفورماتیک.rar           حجم فایل 8721 KB