پمفلت های آموزشی 

این بخش توسط سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی بیمارستان مطهری آماده گردیده که در آن اطلاعاتی درخصوص تزریق انسولین ،  بیماری دیابت و فشار خون موجود می باشد .

   دانلود : فشار_خون_.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود : پمفلت_تزریق_انسولین_بیمارستا.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود : پمفلت_دیابت_.pdf           حجم فایل 441 KB