رقیه صمیمی

كارشناس مسئول واحد گیرندگان خدمت

 

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشكي ايران

مسئولیتهای واحد حقوق گیرندگان خدمت

1-خوش آمدگویی و تکریم ارباب رجوع

2-رسیدگی به شکایات

3-ارزیابی آموزش و اثر بخشی آموزش ارائه شده به بیماران و همراهان

4-رضایت سنجی بیماران و ارباب رجوع

5-بعنوان سوپر وایزر بالینی همکاری با دفتر پرستاری

6-عضو کمیته های اجرایی ، اخلاق ، آموزش به بیمار  

معرفي واحد حقوق گیرندگان بيمارستان شهيد مطهري

واحد گیرندگان خدمت در دفتر پرستاری بیمارستان در طبقه اول بیمارستان قرار دارد. این واحد مسئولیت های خوش آمدگویی ،  رضایت سنجی ،آموزش به بیمار و ارباب رجوع، ارزیابی آموزش به بیمار وررسیدگی به شکایات را بر عهده دارد.

نحوه خوش آمدگویی به بیماران :

مسئول این واحد روزانه بر بالین بیماران بستری جدید حاضر شده و ضمن خوش آمدگویی به بیمار از طرف ریاست بیمارستان بیمار را با هزینه ها و بیمه های طرف قرار داد بیمارستان ، منشور حقوقی بیماران ، قوانین ومقرات بخش و بیمارستان (ساعت ملاقات ، ساعت غذا دادن ، مقررات داشتن همراه ، مقررات بیمه ، لوازم بهداشتی )، فیزیک بخش بستری، ایستگاه پرستاری ،نمازخانه  جهت قبله ، سرویس بهداشتی ،اتاق پانسمان  ،نحوه استفاده از نرده کنار تخت و زنگ اخبار ، پزشک معالج ،سرپرستار بخش و پوشش مصوب پرسنل آشنا می کند . مسئول واحد حقوق گیرندگان خدمت ضمن خوش آمدگویی به بیمار خود را بعنوان مسئول رسیدگی به شکایات معرفی کرده و به آنها در مورد روند رسیدگی به شکایات توضیح می دهد.

نحوه رسیدگی به شکایات بیماران سرپایی

1-مراجعه شاکی به واحد شکایات

 2-مطرح کردن شکایت با مسئول واحد

3-تکمیل فرم و کد گذاری شکایت

4-ارائه کد شکایت به شاکی

5-رسیدگی به شکایت نتیجه گیری در زمینه شکایت 

6-اطلاع رسانی نتیجه رسیدگی به شکایت به شاکی

نحوه رسیدگی به شکایت بیماران بستری :

 1-اطلاع رسانی به مسئول رسیدگی به شکایت و حضور مسئول رسیدگی به شکایت 

2-مطرح کردن شکایت با مسئول واحد

3-تکمیل فرم و کد گذاری شکایت

4-ارائه کد شکایت به شاکی

5-رسیدگی به شکایت نتیجه گیری در زمینه شکایت 

6-اطلاع رسانی نتیجه رسیدگی به شکایت به شاکی

نحوه رسیدگی به شکایت شفاهی بیماران سرپایی :

در مورد شکایات شفاهی مرحله 3و4وجود ندارد .اگرمورد شکایت مربوط به بیمار سرپایی باشد موقع دریافت شکایت شماره تلفن تماس شاکی را جهت اطلاع رسانی نتیجه رسیدگی از بیمار دریافت می شود.ودرمورد بیماران بستری .مسئول رسیدگی به شکایت پس از رسیدگی نتیجه را به اطلاع بیمار شاکی می رساند.

در ضمن تلفن پیغام گیر بیمارستان با شماره داخلی 231شکایات و پیشنهادات بیماران را در 24 ساعته دریافت می کند

 فرم رسیدگی به شکایت در وب سایت بیمارستان بارگذاری شده در صورت داشتن شکایت از هرکدام از واحدهای بیمارستان میتوانید فایل را دانلود کرده بعد از تکمیل به ادرس ایمیل Rogayehs@yahoo.comمسئول رسیدگی به شکایت ارسال فرمائید.

شماره تماس بيمارستان  :  6-88770031  

دفتر پرستاری :             داخلي 231                         

ساعت كاري   روزهاي اداري 14-7:30