آشنایی با انواع سوختگی و مراقبهای بعد از سوختگی  

   دانلود : سوختگي_حرارتي.pdf           حجم فایل 227 KB
   دانلود : سوختگي_الكتريكي.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : سوختگي_استنشاقي.pdf           حجم فایل 266 KB