اقدامات اولیه سوختگی 

 درصورت بروز سوختگی اقدامات ذکر شده در فایل پیوست را قبل از مراجعه به بیمارستان انجام دهید 

   دانلود : اقدامات_اولیه_بعد_از_سوختگی.pdf           حجم فایل 77 KB