رسیدگی به شکایات 

این بخش مربوط به شکایات مراجعه کنندگان است .که در صورت داشتن شکایت میتوانند فرم ذیل را تکمیل کرده و به آدرس ایمیل ذکر شده در این متن ارسال نمایند تا در اسرع وقت به شکایت مربوطه رسیدگی شود .

email address : motaharyhospital95@gmail.com

   دانلود : فرم_رسیدگی_به_شکایت_بیمارستان_سوختگی_.docx           حجم فایل 77 KB