اطلاعیه

Case Report

بیمارستان شهید مطهری

 

گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی

 

تاریخ: سه شنبه 9/6/95

ساعت 8:30صبح

 

 دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید

حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

 

.................................................................................................................................................................................................

 

 

اطلاعیه

راند عمومی بیمارستان

شهید مطهری

گرداننده:

آقای دکتر موسوی

تاریخ:سه شنبه9 /6/95ساعت 7:30 صبح

 دربخشها  برقرار خواهد گردید

حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها

در راند مذکورالزامیست.

 

................................................................................................................................................................................................

 

اطلاعیه

بیمارستان  شهید مطهری

موضوع:

  کارگاه آموزشی(OVID)

 

گرداننده :

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی

 

برگزار کننده

کتابخانه مرکزی وکارگزار پایگاه اطلاعاتی OVID

تاریخ :  چهارشنبه 10/6/95

 

ساعت 7:30صبح

 

مکان: کتابخانه مرکز آموزشی درمانی  شهید مطهری

حضور کلیه اعضای هیات علمی وپژوهشگران این مرکز درکارگاه مذکورالزامیست