1- کلاس توجیهی وضعیت بیماران سوخته در مراکز سوختگی جناب آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری 

2- کلاس توجیهی اخلاق حرفه ای جناب آقای دکترعلی اکبر جعفریان رئیس گروه بیهوشی و عضو گروه اخلاق حرفه ا ای دانشگاه

3- کلاس توجیهی کنترل عفونت سرکار خانم دکتر مریم رهام  عضو هیات علمی و مسئول آموزش اینترنها 

4- کلاس توجیهی اصول تکمیل مدارک پزشکی جناب آقای رضا ناصر خاکی کارشناس مسئول مدارک پزشکی و سرکار خانم مریم لطفی کارشناس مدارک پزشکی 

5- کلاس توجیهی خطاهای پزشکی و ایمنی فراگیران سرکار خانم شهلا مشیری سوپر وایزر بالینی  

6- کلاس توجیهی برنامه های آموزشی سرکار خانم منیژه رجبی کارشناس مسئول آموزش 

7- کلاس توجیهی ویژه دستیاران فوق تخصصی آقای دکترغلامرضا موسوی مجد رئیس بخش ترمیمی و پلاستیک

8- کلاس توجیهی ویژه دستیاران تخصصی (طب اورژانس - جراحی عمومی ) و اینترنها  جناب آقای دکتر سید حمید صالحی رئیس بخشهای سوختگی حاد 

   دانلود : اصول_مستندسازی_پرونده.pdf           حجم فایل 368 KB
   دانلود : کتابچه_توجیهی_بدو_ورود.pdf           حجم فایل 906 KB