مقررات و آئین نامه های آموزشی 

 

   دانلود : مقررات_فراگیران_عصر_وشب.rar           حجم فایل 37 KB
   دانلود : قوانین_و_مقررات_کلی_آموزشی_فراگیران.rar           حجم فایل 75 KB