برنامه آموزش  تئوری اینترنها ورزيدنتهای  نیمه دوم اردیبهشت  96

                               تاريخ

گرداننده

                                           موضوع درس                                

شنبه

16/2/96

دکتر ده مرده ئی

وضعیت بیماران سوخته در مراکز سوختگی

شنبه

16/2/96

آقای خاکی  وخانم لطفی

اصول تکمیل  مدارک پزشکی

شنبه

16/2/96

دکتر جعفریان

 اخلاق پزشکی در آموزش بالینی(کلاس توجیهی)

شنبه

16/2/96

دکتر هومند

 

شناسائی عوامل تهدید کننده ایمنی

بیمار ونحوه پیشگیری وکنترل آن

شنبه

16/2/96

دکتر سید حمید صالحی

کلاس توجیهی  دستیاران تخصصی

شنبه

16/2/96

دکتر  وقر دوست

برخورد اولیه با بیماران  دچار سوختگی در اورژانس وانواع سوختگی

شنبه

16/2/96

دکتررهام

( کلاس توجیهی)کنترل عفونت در سوختگی

شنبه

16/2/96

رجبی

برنامه های آموزشی

شنبه

16/2/96

دکترعبدالهی

اصول مایع درمانی در بیماران سوخته

یکشنبه

17/2/96

دکتررهام

تشخیص عفونت زخم در بزرگسالان

،مقابله با عفونت های سوختگی

یکشنبه

17/2/96

آقای معصومی

فیزوتراپی در سوختگی

 دوشنبه

18/2/96

دکترعبدالهی

مراقبت از بیمار سوخته استنشاقی

سه شنبه

19/2/96

   دکتر ثبوتی

Case report     (7:30)

سه شنبه

19/2/96

دکتر ثبوتی

سوختگی درکودکان+Management

آنتی بیوتیک تراپی در کودکان سوخته       

چهارشنبه

20/2/96

دکتر رضا صالحی

کنترل درد در سوختگی

شنبه

23/2/96

دکتر امامی

 مدیریت و کنترل راه هوایی

شنبه

23/2/96

دکترسید حمید صالحی

Early Excsion and Grafting

جهت دستیاران جراحی عمومی      

    یکشنبه

24/2/96

گروه اخلاق  حرقه ای دانشکده پزشکی

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای                                            

    دوشنبه

25/2/96

دکتر موسوی مجد

 سوختگی شیمیایی

سه شنبه

26/2/96

دکتر فرقانی

سوختگی الکتریکی  و( اشاروتومی ،فاشیوتومی) در بیماران سوخته

چهارشنبه

27/2/96

دکتر مومنی

پانسمان های زخم سوختگی و پوششهای بیولوژیک و بیوسنتتیک

پنجشنبه

28/2/96

گروه جراحی این مرکز

کنفرانس ماهانه گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

شنبه

30/2/96

دکتر قدیمی

کلیات سوختگی وترمیم زخم

یکشنبه

31/2/96

دکتر رهام

امتحان (کتبی) اینترنها ی نیمه دوم اردیبهشت96

 

قابل توجه  اینترنها ودستیاران محترم   :

کارگاهتشخیص عفونت زخم از( شنبه لغایت چهار شنبه) هر هفته دراطاق پانسمان ها برقرار می باشد