جناب آقای دکتر بهنام ثبوتی 

معاون آموزشی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری 

 و مسئول آموزش توسعه بالینی و(ٍِEDO)

مسئول مافوق : جناب آقای دکتر ده مرده ئی / رئیس مرکز 

 

 

نام: بهنام                                نام خانوادگی: ثبوتی

 

 

 

مرتبه علمی : دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران (عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی)

آخرين مدرک تحصيلی: فوق تخصص بيماری های عفونی کودکان

تلفن همراه :  09111531822                             email: behnamsobouti@gmail.com

سوابق تحصیلی :

دکترا ( پزشکی عمومی ) : 1/7/72-31/6/79 دانشگاه علوم پزشکی ايران

تخصص : ( بیماریهای کودکان ) : 1/7/82-31/6/85  دانشگاه علوم پزشکی ايران

فوق تخصص ( بیماریهای عفونی کودکان ) : 1/7/86-31/6/88 دانشگاه علوم پزشکی ايران

( رتبه اول بورد فوق تخصصی مرداد 88 )

 

محل خدمت:

دانشکده پزشکی

بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع)

بیمارستان سوختگي شهيد مطهري (رئيس بخش كودكان)

 

1.       مدیر گروه و دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه

2.       معاون آموزش پزشكي عمومي دانشكده پزشكي

3.       کارشناس كميسيون اطفال سازمان پزشكي قانوني كشور

4.       کارشناس کمیسیون اطفال اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

5.       عضو انجمن پزشکان قانونی کشور

6.       عضو کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (FFIRI)

7.       كارشناس دادسرا و هيأت هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

8.       كارشناس داوري علمي مقالات پژوهشي

9.       عضو مركز تحقيقات ایمونولوژی دانشکده پزشکی

10.   عضو مركز تحقيقات سوختگي بيمارستان شهيد مطهري

 

 

 

برنامه هفتگی معاونت آموزشی بیمارستان سوختگی شهید مطهری

شنبه

گزارش صبحگاهی

9-8

بیمارستان علی اصغر

راند بخش

11-9

بیمارستان علی اصغر

کلاس آموزشی

13-11

بیمارستان علی اصغر

مشاوره

14-13

بیمارستان علی اصغر

کلینیک ویژه

18-14

بیمارستان علی اصغر

یکشنبه

راند بخش

30/8-30/7

بیمارستان شهید مطهری

Case report

10-30/8

بیمارستان شهید مطهری

ملاقات حضوری

معاونت آموزشی

12-10

بیمارستان شهید مطهری

کارشناس کمیسیون پزشکی قانونی

16-12

 

دوشنبه

راند بخش

9-30/7

بیمارستان شهید مطهری

معاونت آموزشی

10-9

بیمارستان شهید مطهری

راند بخش

12-10

بیمارستان علی اصغر

کلاس آموزشی

14-12

بیمارستان علی اصغر

کلینیک ویژه

18-14

بیمارستان علی اصغر

سه شنبه

گراند راند

30/8-30/7

بیمارستان شهید مطهری

راند بخش

10-30/8

بیمارستان شهید مطهری

معاونت آموزشی

14-10

بیمارستان شهید مطهری

گروه اخلاق پزشکی

16-14

دانشکده پزشکی

 

چهارشنبه

راند بخش

9-30/7

بیمارستان شهید مطهری

معاونت آموزشی

10-9

بیمارستان شهید مطهری

راند بخش

12-10

بیمارستان علی اصغر

کلاس آموزشی

14-12

بیمارستان علی اصغر

گروه اخلاق پزشکی

16-14

دانشکده پزشکی

 

پنج شنبه

Cpc

9-8

بیمارستان علی اصغر

راند بخش

10-9

بیمارستان علی اصغر

درمانگاه تخصصی

12-10

بیمارستان علی اصغر

مشاوره

13-12

بیمارستان علی اصغر

 

جمعه

راند بخش

10-8

بیمارستان شهید مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف معاون آموزشی

 

بخش اول :

 

وظایف معاونین آموزشی بیمارستانها در رابطه با هیات علمی شاغل در بیمارستان ها:

 

1- نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیت های آموزشی بخش ها.

2- نظارت بر حضور و فعالیت اعضای هیات علمی در بخش های آموزشی

3- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی در بخش های مختلف

فعالیت های آموزشی بخش بالینی شامل موارد ذیل است:

1-3 راند بخش

2-3 گزارش صبحگاهی

3-3 تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان ، کارورزان و دستیاران

4-3 برگزاری ژورنال کلاپ جهت دستیاران و فلوها.

5-3 آموزش سرپائی در درمانگاه های اتاق عمل و...

6-3 ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری

7-3 طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی

4- نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه های آموزشی

5- نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیات علمی

6- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

7- نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی (بخش از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام می گیرد)

8- ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تایپ مقالات ، تهیه اسلاید ، آنالیز آماری طرح های تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرح های تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری.

بخش دوم:

1- تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی (کمیته های دانشجوئی - دستیاری - پژوهشی - درمانگاهی )

2- شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان ها داشنگاه در جهت هماهنگی در امر آموزش

3- ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری ، آزمایشگاه و...

4- تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش برای مراجع بالاتر

بخش سوم

تجهیزات آموزشی :

1- تشکیل کمیته مدارک پزشکی و نظارت بر کیفیت نگهداری مدارک

2- تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

3 - نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان.

4- نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی ( سالن کنفرانس ، آمفی تاترو کلاس های درس )

5- تجهیز واحد سمعی و بصری جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس.

6- تجهیز پاویون دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذائی

بخش چهارم

وظایف معاونین آموزشی بیمارستان ها در رابطه با آموزش گیرندگان شامل :

فول، دستیار ، کارورز ، دانشجو.

1- کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها

2- هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها

3- معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها.

4- نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

5- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی .

نظارت بر اجرای انجام برنامه مقررات آموزشی.

 

 

 

فرم cv معاون آموزشی 

 

   دانلود : CVفروردین_95.docx           حجم فایل 185 KB