بخش اورژانس

سرپرستار اورژانس: سرکار خانم شریعت زاده


اورژانس مرکز سوختگی بصورت شبانه روزی در خدمت مراجعین می باشد. اورژانس این مرکز دارای اتاق های پانسمان مجزا ویژه آقایان و بانوان می باشد و به بیماران سوختگی با مراجعه اول خدمات رسانی می نماید. در این مرکز بعد از مراقبت های سوختگی بیمار در صورت نیاز به سایر فوریت های پژشکی در اولین فرصت به مرکز درمانی مناسب انتقال داده می شود.
اورژانس در طبقه همکف ضلع شرقی واقع شده است.

 

درمانگاه ها

سرپرستار درمانگاه جناب آقای سید علی سجادی قائم مقامی


کلینیک های مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری شامل کلینیک سوختگی، کلینیک جراحی سوختگی، کلینیک جراحی ترمیمی، و کلینیک های مشاوره  داخلی، کودکان، عفونی و ارتوپدی می باشد.خدمات درمانگاه این مرکز شامل پانسمان بیماران ترخیصی، بیماران ترمیمی و بیماران سوختگی در مراجعات دوم به بعد است.

ساعات کاری در تمامی روزها (به غیر از روزهای تعطیل(
صبح: از ساعت 8 صبح الی 13 
بعداز ظهر: از ساعت 15 الی 18