اطلاعیه

بیمارستان  شهید مطهری

  کارگاه آموزشی

(عفاف و حجاب)

با امتیاز باز آموزی (8 امتیاز)

موضوع:

عفاف و حجاب

              آسیب شناسی فضای مجازی          

گرداننده :

 کانون بسیج مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

برگزار کننده:

بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ:  پنج شنبه7/11/95

 

مکان: سالن کنفرانس ساعت 13-8صبح

حضور کلیه  کارکنان ضروری است

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

موضوع: آسیب شناسی فضای مجازی

برنامه زمانبندی شدهکارگاه آموزشی

(عفاف و حجاب)

با امتیاز باز آموزی (8 امتیاز)

تاریخ :  پنجشنبه 7/11/95

 

ساعت

سمت

سخنران

عنوان سخنرانی

ردیف

8:15-8

-

-

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید+سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

1

8:30-8:15

مسئول بسیج مرکز

آقای میر طاهری

خیر مقدم به مدعوین

2

8:45-8:30

ریاست ومدیریت مرکز

دکتر ده مرده ئی ودکتر کریمی

سخنرانی اجمالی

3

9-8:45

مدير تربیت آموزش بسیج جامعه پزشكي

حجت الاسلام برزگر

اهداف کارگاه

4

10-9

كارشناس مذهبي

حجت الاسلام

مسعودي

عفاف وحجاب

5

30/10-10

-

-

پذیرایی و استراحت

6

30/11-30/10

كارشناس مذهبي

حجت الاسلام

قطبی نژاد

آسیب شناسی فضای مجازی

7

12-30/11

كارشناس مذهبي

حجت الاسلام

قطبی نژاد

پرسش وپاسخ

8