روزهاي هفته

درمانگاه طب کار بيمارستان

درمانگاه طب کار شهرک آزادی

ژورنال کلاب و کیس ریپورت

کلاس دانشجویان پزشکی

کلاس دستیاران طب کار

شنبه

دکتر الهام میرزا محمدی

دکتر محمد حسن نصیری کاشانی

 

هرماه دانشجویان پزشکی که واحد پزشکی اجتماعی دارند، به مدت یک هفته در گروه طب کار کلاس بیماریهای شغلی برای آنها برگزار می‌شود.

 

طبق برنامه تنظیم شده، کلاس دستیاران طب کار توسط کلیه اساتید گروه از اول مهر تا پایان اسفند برگزار می‌شود.

 

يك شنبه

دکتر یاسر لبافی نژاد

دکتر صابر محمدی

 

 

 

دوشنبه

ماشااله عقیلی نژاد

دکتر یاسر لبافی نژاد

روزهای دوشنبه ساعت 13 در محل گروه طب کار در دانشکده پزشکی. هر هفته، یکی از اساتید مسوولیت اصلی برگزاری را بر عهده دارند

 

 

سه شنبه

دکتر صابر محمدی

دکتر الهه کبیر مکمل خواه

 

 

 

چهارشنبه

دکتر الهه کبیر مکمل خواه

دکتر ماشااله عقیلی نژاد