بخش   داخلي دو

طبقه     هفتم      ساختمان حضرت محمد

رياست بخش : دكتر روزبه نقشين (ريه )-   دكتر فاطمه شيراني ( روماتولوژي)

سرپرستار بخش :  خانم كوشا

تعداد تخت : 39

تخصص هاي مربوط به بخش:بيماران اين  بخش معمولا از  اورژانس  يا پذيرش مركزي  در سرويس هاي  جنرال، داخلي ،گوارش ،غدد،ريه ،روماتولوژي،حتي گاهي سرويس نفرولوژي و قلب  بستري ميشوند . بعد از ويزيت بيمار توسط اينترن يا رزيدنت مربوطه در حضور اتندينگ ، كارهاي كلينيكي يا پاراكلينيكي از جمله  سيتي اسكن  ، ام آر آي ، سونوگرافي،راديولوژي، آزمايشات لازم ،اكو ،‌آندوسكوپي و جهت بيماران كانسر ريه ، بيوپسي  ريه زير گايد سيتي اسكن، WHOLE    BODY    SCAN، بن دانسيتومتري، نيز بيوپسي هاي مختلف مغزو استخوان و كليه و كبد  براي بيماران   انجام ميگيرد. در نهايت بيمار بعد از گذاشتن PLAN و تشخيص قطعي  با آموزشهاي لازم حين ترخيص و توصيه هاي لازم ترخيص ميگردد.

تلفن تماس:64352454و64352455