نام درمانگاه صبح: گوارش

اسامي اساتيد: دكتر مسعودي،دكتر طاهري،دكتربقراطيان، دكتر آگاه ،دكترخالقي، دكترمخترع

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352532و64352533

 

 

نام درمانگاه عصر: گوارش

اسامي اساتيد: دكتر مسعودي، دكترمخترع

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از شنبه ،پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 14 تا19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352533