نام درمانگاه صبح: تالاسمي و شيمي درماني

اسامي اساتيد:كارشناس پرستاري

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از جمعه ها از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352541

 

 

نام درمانگاه عصر: تالاسمي و شيمي درماني

اسامي اساتيد:كارشناس پرستاري

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط يك شنبه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352541