نام درمانگاه صبح: پزشكي قانوني

اسامي اساتيد:دكترسلطاني،دكتر آقاخاني،دكتر معماريان، دكتر كاظم زاده،دكترغياثوند

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352328