نام واحد: دفتر فنی و مهندسی

نام مسئول واحد: مهندس سيد اكبر حسيني

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان شماره 4 

شماره تماس: 64352233و64352234

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

مدیریت ، کنترل ونظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی و تاسیساتی ( الکتریکال- مکانیکال-گازهای طبی و ...)

تهیه طرح مقدماتی از پروژه های عمرانی ،  براساس نیازهای اعلام شده و ارائه جهت تصویب به مقامات مسئول.

 تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات و ارائه به مقام مافوق.

  متره و برآورد و تهیه دتایلهای اجرایی.

ارائه برنامه های کاربردی جهت ساخت و نگهداری و سرویس سیستم های تاسیساتی و عمرانی

برآورد هزینه های پروژ های عمرانی و تاسیساتی

ارزیابی عملکرد کارشناسان و مسئولین زیر مجموعه

کنترل رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در اجرای پروژ ها

انتخاب پیمانکار ذیصلاح.

انتخاب ابزار و مصالح مطلوب.

نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران.

رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران.

بازدید هفتگی و ماهانه از کلیه کارهای پیمانکارها و سایتهای خاص با حضور مسئول مربوطه و پیمانکار ، بررسی و تعیین وضعیت عملکرد در محل سایت.

مشخص شدن اطلاعات اوليه و توانايي اجرائي نيروهاي پيمانكار و پرسنل اجرايي.

مجاب كردن پيمانكار در تهيه نقشه ازبيت (چون ساخت) از پروژه هاي بازسازي بيمارستان.

داشتن جلسات بررسی نقاط قوت و ضعف بخشهای مختلف بیمارستان در حال حاضر و برنامه ریزی برای رفع نقص و عیب ها.

آموزش نحوه فعالیت صحیح به پیمانکار از انجام عملیات مکاتباتی به صورت در خواست کتبی اولیه و تایید فنی تا ارسال فاکتور و صورت وضعیت و تایید حسابرسی.

تدوین برنامه جدید برای بازسازی و تجدید بنا در قسمت های فرسوده و اولویت بندی شده و لزوم انجام کارهای زیر بنایی و پرهزینه فنی و مهندسی.

تهیه الگوی یکپارچه و یکسان سازی در کل بیمارستان و تدوین الگوی پایه برای کل بیمارستان و لحاظ شدن بهینه سازی مصرف انرژی.

 اعمال نظر کلی دفتر فنی و مهندسی بر روی کلیه کارهای فنی و مهندسی داخلی بیمارستان و داشتن کارشناسان صاحب نظردر همه قسمت ها و مشاوره و اعمال نظر نهایی با در نظر گرفتن جلسات فنی.

 تهیه چک لیست بازدید دوره­ای ماهانه  از کلیه ساختمان ها و محوطه مجتمع.

انجام كليه درخواست هاي تاسيساتي و عمراني به وسيله پرسنل فني در اختيار واحد فني و مهندسي.

انجام سایر امور محوله برطبق نظر مقام مافوق.

نام واحد: تاسيسات

نام مسئول واحد: مهندس سيد عليرضا ندروند

مشخصات مكاني واحد: محوطه مجتمع جنب ساختمان شماره 1 و 2 

شماره تماس: 64352520و64352522

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌، هوارسانها و ...

انجام كليه درخواست هاي تاسيساتي به وسيله پرسنل فني در اختيار واحد تاسیسات.

بهره‌برداری ، نگهداری و تعمیرات جزئی سیستم‌های مختلف تاسیسات مکانیکی ، آبرسانی ، گرمایی ، تعویض هوا ، تهویه مطبوع ،تاسیسات بهداشتی ،گازهای طبی و گاز سوخت

بهره‌برداری ، نگهداری و تعمیرات جزئی سیستم‌های مختلف تاسیسات الکتریکی ، برق رسانی به تاسیسات مکانیکی ، تابلوهای برق ، سیستم احضار و اینترکام ، سیستم اعلام حریق دود و گاز ، سیستم تصویری و ساعت مرکزی

انجام کلیه کارهای نصب وسایل و قطعات به دیوار ، کف  و سقف در فضاهای مجتمع مانند نصب قفسه ، کمد ، آویز سرم و ...

تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات

اجرای کلیه نقشه های برقی و مکانیکی در فضاهای مجتمع (در صورت لزوم )

تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاههای برقی ، پمپ ها ،تعویض لوله دیگهای بخار، فن کوئل ها ، دستگاه های اکسیژن ساز ، ساکشن ، هوای فشرده و ...

تهيه چك ليست بازدید دوره ای ازتجهيزات موتورخانه ها (در بازديدروزانه ، ساعتی) و همچنین از تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه فضاهای مجتمع

انجام امور عایق‌بندی لوله ، لوله کشی ، جوشكاري و ...

گازرسانی به فضاهای مجتمع در صورت لزوم

تهیه آب گرم و سرد مورد نیاز فضاهای مجتمع

نصب موتورهای آب و برق ، مخازن و محاسبه ظرفیت و بازده آنها

انجام تعمیرات فصلی

تعمیر و بازسازی شبکه‌های برق فشار قوی و ضعیف ، ترانسفورماتورها ،دیزل ژنراتورها ، تابلوهای توزیع برق و ...

تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی

محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو

رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی

 نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی

 نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه از جمله لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی و ...

انجام سایر امور محوله بر طبق نظر مقام مافوق.