گزارش دهي خطا

فرم گزارش دهي خطا ( بيمارستان كودكان شهيد فهميده)

همكار محترم

با عرض سلام و احترام

فرم گزارش دهي خطا در راستاي اجراي طرح حاكميت باليني و اهميت اثربخشي يادگيري از خطا ايجاد شده است. لذا خواهشمند است فرم باليني ذيل را كه كاربر و يا پرسنل ديگري قابليت دسترسي به آن را ندارد با اطمينان از عدم سرزنش و يا توبيخ و جلوگيري از بروز خطاهاي مشابه در آينده ، خطاهايي كه در محيط كاري خود مشاهده ميكنيد را با استفاده از اين فرم گزارش فرماييد . قابل ذكر است در صورتي كه نظر و يا پيشنهادي در رابطه با جلوگيري از تكرار خطا داريد و يا عامل خاصي را در اين مورد شناسايي ميكنيد نيز ثبت نماييد . با تشكر

نام و نام خانوادگی:
سمت گزارش دهنده : * *
سمت گزارش شونده : * *
شیفت : * شب عصر صبح
خطاهای عمومی :
خطاهای دارویی :
تشخیص : عدم تشخیص تاخیر در تشخیص تشخیص غلط
خطا منجر به بروز آسیب به کدام گروه شده است؟ منجر به آسیب نشده پرسنل تجهیزات بیمار
سایر مواردی که منجر به خطا شده اند را شرح دهید :
آیا خطا قابل پیشگیری بود؟ بلی خیر
علت بروز خطا :

تازه کار بودن پرسنل

تشابه دارویی

شرایط نامناسب محیطی

حضور همراه و يا شلوغي بخش

ناقص بودن دستور دارويي

كمبود آگاهي پرسنل

كمبود نيرو

اشكال در تجهيزات

عدم رسيدگي بموقع به بيمار

بي توجهي در خواندن و يا اجراي دستور

عدم ارتباط صحيح با بيمار

عدم گزارش بموقع به پزشك

شيفت طولاني

ناخوانا بودن خط پزشك

عدم ثبت صحيح و دقيق اطلاعات

ضعف در محاسبه دوز دارو

عدم رعايت احتياط مربوط به تجويز دارو

مشكلات شخصي

نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص كاهش خطاي مورد نظر ارسال فرماييد :
ايميل:
متن تصوير * متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*