بستري

اين مركز شامل بخشهاي بستري ذيل به صورت شبانه روزي ميباشد كه همواره پزشكان متخصص در حال خدمت رساني به مراجعين ميباشند :

بخش بستري اطفال

مراجعين اين بخش كودكان يك ماهه الي دوازده سال  ميباشند . چنانچه بيمار مبتلا به گاستروانتريت ، پنوموني ، Fc ( تب و تشنج ) ، كهير ، فاويسم ، سلوليت ، فارنژيت و ... باشد در اين بخش بستري و درمان ميگردد .

- بخش بستري نوزادان

مراجعين اين بخش نوزادان يك روز الي 30 روز ميباشند . چنانچه نوزاد مبتلا به زردي ، Sepsis ( سپسيس : بيماري كه شامل علائم تب ، اسهال شديد ، نخوردن شير ، سرفه و خس خس سينه و .. است .) و... باشد در اين بخش بستري و درمان ميگردد .

- بخش بستري اورژانس

مراجعين در بدو ورود  پس از ترياژ و ويزيت توسط پزشك متخصص يا فوق تخصص ، چنانچه نياز به بستري شدن داشته باشند ، اقدامات اوليه درمان در اين بخش انجام شده و در صورت نياز به ادامه درمان به ساير بخش هاي بيمارستان و يا مراكز درماني ديگر ارجاع داده خواهد شد .

 

برگشت به صفحه اصلي