رادیولوژی

واحد رادیولوژی

 

شماره تماس : 8-66783120

شماره داخلی پذیرش رادیولوژی : 259

موقعیت مکانی : طبقه همکف، انتهای کلینیک

 

تجهیزات پزشکی بخش رادیولوژی:

  • 2 عدد دستگاه رادیوگرافی تشخیصی ثابت
  • 4 عدد دستگاه رادیوگرافی پرتابل
  • 2 عدد دستگاه پروسسور
  • 1 عدد دستگاه سونوگرافی

شرح وظایف بخش:

  • بخش رادیولوژی این بیمارستان آماده ی انجام تمام گرافی های روتین از اندام ها ، تنه و مفاصل ، سر و گردن به طور 24 ساعته می باشد.
  • گرافی کمر با تعین وقت قبلی انجام می شود.