آزمایشگاه

                                                                    

آزمايشگاه بيمارستان شهداي يافت آباد

آزمايشگاه داراي بخش هاي :

پاتولوژي و سيتولوژي، هماتولوژي ،بيوشيمي ،سرولوژي ،هورمون شناسي ،ميكروبيولوژي ،نمونه گيري ، پذيرش و جوابدهي می باشد.

این واحد داراي دستگاه هاي روتين آزمايشات و  Cell Counter و Auto Analayserو دستگاه ABG  مي باشد .

آزمايشگاه بصورت شبانه روزي در 3 شيفت صبح و عصر وشب فعالیت می نماید و تمام آزمايشات روتين و آزمايشات هورموني و تخصصي زير نظر افراد مجرب و مسئول فني انجام مي شود.

   دانلود : پرسنل_ازمايشگاه.pdf           حجم فایل 22 KB