بهداشت محیط

واحد بهداشت محيط

مسئول واحد: سيده زهرا پورمند،كارشناس بهداشت محيط

داخلي:232

موقعيت مكاني: ساختمان اداري جنب امور مالي

 معرفي واحد:

بهداشت محيط: كنترل و اصلاح عواملي از محيط است كه به نحوي در رفاه جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثير دارد . توجه به عوامل بهداشت محيط به عنوان علم پيشگيری از بيماريها بوسيله کنترل و اصلاح عوامل محيطی که در ايجاد و انتقال بيماری ها نقش دارند حائز اهميت است.

در بيمارستانها نقش عوامل محيطی در ايجاد و انتقال عفونت ها بارزتر است زيرا محيط آلوده، راههای گوناگون انتقال و عوامل بيماريزای متعدد در آنها وجود دارد .

بهداشت محیط بیمارستان: مجموعه فعالیتهایی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط انجام میگیرد بطوریکه عوامل بیماریزای خارجی نتوانند در این محیط گسترش و شیوع پیدا کنند به بیان دیگر بهداشت محیط بیمارستان شامل كلیه اقداماتی است كه از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعكس جلوگیری می كند . در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... باید به نحوی كنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌به بهبود بیماران نیز كمك نماید . رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تامین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود . محيط در بيمارستان نقش مهمي در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني مرتبط بازي مي كند.

   دانلود : شرح_وظایف_واحد_بهداشت.pdf           حجم فایل 70 KB