مدارک پزشکی

اداره مدارك پزشكي بيمارستان شهداي يافت آبادشامل واحد هاي:

  • واحد پذيرش بيماران:

          1-پذيرش بيماران سرپايي (كلينيك)

2-پذيرش بيماران بستري

  • واحد بايگاني مدارك پزشكي

  • واحد آمار بيمارستاني

  • واحد كد گذاري بيماريها

اهداف اداره مدارك پزشكي:

1-تلاش براي جلب رضايتمندي مراجعين.

2-ارتقاسطح ثبت خدمات درماني ارائه شده به مراجعين.

3-احترام به حقوق انساني مراجعين .

4-رعايت حريم خصوصي بيماران.

5-ترويج فرهنگ صحيح برخورد وارتباط مناسب طبق شعائر اسلامي وانساني .

سرپرست اداره مدارك پزشكي بيمارستان:

 سركارخانم رقيه بدرخاني –كارشناس رشته آمارو مدارك پزشكي از دانشگاه تهران 

   دانلود : واحدپذيرش_بيمارستان_شهداي_يافت_آباد.pdf           حجم فایل 127 KB
   دانلود : واحد_بايگاني_مدارك_پزشكي.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : واحد_آمار_بيمارستاني.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : شرح_وظايف_رئيس_اداره_مدارك_پزشكي_.pdf           حجم فایل 43 KB