درباره ما

تاريخچه  مرکز از بدو تاسيس تاکنون :

 

  • درسال 1340ه.ق .توسط مرحوم محمدولي فرمانفرماييان درراستاي ارائه خدمات درماني وقف گرديد.
  • درسال 1354به عنوان مركز بازپروري معتادين زير نظر انجمن توانبخشي ايران شروع بكارنمود.در آن زمان این مرکز دارای دو بخش معتادین و روان پزشکی بوده و به بیماران رو به بهبود حرفه های مختلف آموزش داده می شد.
  • درسال 1358 به عنوان بيمارستان عمومي زير نظر سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان استان تهران ادامه كارداد.
  • درسالهاي 1363و 1364 به علت نیاز به مراقبت از مجروحین قطع نخاعی ، بخشهاي ويژه مجروحين وجانبازان جنگ تحميلي افتتاح گرديد.
  • درسال 1373 اين بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران قرارگرفت و مراقبت از مجروحین قطع نخاعی به بنیاد شهید منتقل گردید.
  • درسالهاي 1374و1375 بخشهاي مراقبت ويژه  سي سي يو وآي سي يو افتتاح گرديد.
  • درسال 1382 بخش همودياليز شروع به كارنمود.
  • درسال 1386بخش سوختگي راه اندازي گرديد.
  • درسال 1388 بخش ايزوله تنفسي بيمارستان افتتاح شد.

 

معرفی بخش های بیمارستان:

این مرکز با 119 تخت فعال و 200 تخت مصوب داری بخش های بالینی ذیل می باشد:

داخلی و جراحی مردان و زنان، سوختگی حاد، عفونی، ایزوله تنفسی، زایشگاه ، قلب ، CCU، Post CCU، ICU، ICUسوختگی و همودیالیز

 

کلینیک های تخصصی  و فوق تخصصی این مرکز شامل:

داخلی، جراحی عمومی،زنان و زایمان،اطفال، قلب، مغز و اعصاب، اعصاب و روان، عفونی، سوختگی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، چشم، جراحی پلاستسک و ترمیمی، جراحی دست و اعصاب محیطی، ارولوژی، طب فیزیکی و توانبخشی و طب ورزش می باشد.

 

واحدهای تشخیصی (پاراکلینیک) نیز شامل:

رادیولوژی و سونوگرافی، اکو، نوار قلب و تست ورزش، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، آزمایشگاه و پاتولوژی می باشد.