واحد رسیدگی به شکایات

 

 واحد رسیدگی به شکایات و طرح تکریم ارباب رجوع

مسئول : سرکار خانم ملکی

تلفن انتقادات و پیشنهادات : 66786505

شماره تماس درساعات اداري:8-66783120 -داخلي:288

شماره ارسال پيام:09101435317

فاكس:66807851

پست الکترونیک: hosp_yaftabad@iums.ac.ir

   دانلود : اهداف_و_اقدامات.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : پمفلت_تکریم.pdf           حجم فایل 292 KB
   دانلود : شرح_وظایف_مسئول_طرح_تکریم_ارباب_رجوع.pdf           حجم فایل 56 KB