واحد کامپیوتر

 

 

مسئول سایت : خانم  مهندس الهه نوری

کارشناس IT:  خانم  مهندس راضيه عسكري

تلفن تماس: 66792050

تلفن داخلی : 208

Email: hosp_yaftabad@iums.ac.ir

   دانلود : شرح_وظايف_كارشناسان.pdf           حجم فایل 46 KB