فرمهاي نظرسنجي

انواع فرمهاي نظرسنجي بيمارستان شهداي يافت آباد

 

   دانلود : رضایت_سنجی_بیماران_بستری_.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود : فرم_نظرسنجی_ارباب_رجوع_سرپائی.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : فرم_ثبت_حضوری_شکایت_ارباب_رجوع.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم_خام_نظرسنجی_کلینیک.pdf           حجم فایل 65 KB