اهداف بیمارستان
رسالت(  Mission ) :
رسالت بیمارستان لولاگر به عنوان تنها بیمارستان دولتی منطقه 10 شهر تهران ،با مساعدت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تامین ، صیانت و ارتقاء سلامت افراد با ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی ، آموزشی و پژوهشی در سطح جامعه با هدف افزایش رضایتمندی و اعتمادسازی مراجعین از طریق ارتقاء بهبود مستمر کیفیت خدمات سلامتی و تعالی عملکرد بالینی و ایمنی بیماران می باشد.

دورنما( Vision ) :
ما بر آنیم تا به عنوان  برترین بیمارستان جنرال استان تهران ، کشور و منطقه EMRO با ارائه مراقبت های درمانی با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه ها شناخته شویم و همچنین به عنوان بهترین بیمارستان ارائه دهنده مراقبت های درمانی با بالاترین استانداردها توسط بیماران، پزشکان و کارکنان ،انتخاب شده و پیشتاز استفاده از فن آوریهای نوین در ارائه خدمات سلامتی باشیم.

اصول و ارزشهای ما در این مسیر عبارتند از:

احترام به حقوق و کرامت انسانی بیماران و سایر ذی نفعان

پای بندی به اصول علمی و استانداردها در ارائه خدمات سلامتی و ایمنی بیماران

پاسخگویی و مسئولیت پذیری ارائه کنندگان خدمت

نوآموزی و بازآموزی

نوآوری و ابتکار

نظم و انضباط

همدلی ، صداقت، شور و نشاط

حفظ محیط زیست

رعایت ارزشهای دینی ، اعتقادی و قانون مداری