مسئولین بیمارستان
 

ریاست بیمارستان : جناب آقای دکتر مسیح هاشمی

سابقه خدمت:

-         عضوهیئت علمی از سال 1367

-         رئیس شورای عالی پزشکی

-         مشاور تجهیزاتی معاونت آموزشی

-         مدیر گروه چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

-         مدیر عامل کلینیک مرکزی شهر

-         عضو ممیزی مرکزی

 

 

مدیریت بیمارستان : جناب آقای دکتر یداله رشیدی

مدرک تحصیلی : دکترا

سابقه خدمت: 12 سال

- رئیس جمعیت هلال احمر جیرفت

- مدیر حوادث و فوریتهای  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

- معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

l