خدمات بیمارستان

يمارستان لولاگرداراي درمانگاه هاي تخصصي زنان و زايمان ، مراقبتهاي دوران بارداري،جراحي عمومي و گوش وحلق و بینی وارتوپدی وجراحی پلاستیک و ترمیمی و طب سنتی و روانپزشکی و مغز واعصاب وقلب,داخلي،ارولوژي،پوست،اطفال،چشم،عفوني،كلينيك ديابت مي باشد.

اين مركز علاوه بردرمانگاه هاي فوق الذكر داراي بخشهاي زنان و زايمان،جراحي عمومي،اطفال،نوزادان  ccu,postccu و NICU مي باشد.

بخشهاي پاراكلينكي اين مركز شامل آزمايشكاه و راديولوژِي و سونوگرافي و پاتولوژي و تراکم استخون و شنوایی سنجی مي باشد.

ضمنادر اين بيمارستان اعمال پاراكلينكي آندوسکوپي، لاپاراسکوپی ،تست ريه(اسپيرومتري)،تست ورزش،اكو داپلر جهت مراجعين عزيز انجام مي گردد