کارگاههای آموزشی

 

 

کارگاه  احیاء قلبی و ریوی     

  این کارگاه  در شهریور ماه توسط خانم رضامند در بیمارستان برگزار شد . که شامل دو بخش تئوری و عملی   که بخش تئوری شامل : بررسی علل ارست قلبی و ریوی ، پروتکل های احیاء قلبی و ریوی ، گایدلاین های احیاء قلبی و ریوی ، ریتم های منتج به   CPR ارائه شده  . و نحوه ماساژ قلبی ، انتیوباسیون ، بازکردن راه هوایی به صورت عملی آموزش داده شد .

 

کارگاه مدیریت ریسک

در تاریخ 23/6/94 در دو نوبت توسط خانم زهرا طاهرزاده سوپروایزر برگزار شد و بعد از ذکر مقدمه ای در خصوص اهمیت موضوع مدیریت ریسک ، نحوه ارزیابی ریسک و روشهای کنترل یا انتقال خطر آموزش لازم داده شد .

 

کارگاه هموویژیلانس

در تاریخ 24/6/94 توسط آقای دکتر کوثری متخصص داخلی و خانم زهره تنباکوکاری برگزار شد .در خصوص مقدمه هموویژیلانس ، انواع فرآورده ، اندیکاسیون های مصرفی خون ، مراقبتهای پرستاری از بیمار دریافت کننده خون ، عوارض دریافت خون و نحوه مدیریت آن ، نحوه تکمیل فرمهای مربوطه آموزش داده شد .

 

کارگاه کمکهای اولیه     

 این کارگاه  در مورخ 31/6/94  توسط خانم طاهره قاسمی نژاد در بیمارستان برگزار شد  که در خصوص نحوه ارزیابی مصدوم به صورت اولیه و ثانویه ، بررسی خونریزی در مصدوم ، نحوه پانسمان ، علائم   هاییبرگلیسمی و هایپوگلیسمی و اقدامات درمانی اولیه در خصوص مراقبت از مصدوم تا ارجاع به مراکز مجهز آموزش داده شد .

 

کارگاه احیاء قلبی و ریوی نوزادان

این کارگاه در مورخ  5 و 6 مهر ماه توسط خانم آرزو معینی (کارشناس پرستاری ) و آقای دکتر ناصری (فوق تخصص نوزادان ) برگزار شد . در این کارگاه 12 ساعته پروتکل های جدید احیاء نوزادان بر اساس آخرین ویرایش وزارتخانه ارائه شد . در خصوص نحوه ارزیابی نوزاد، انتیوباسیون نوزادان ، ماساژ قلبی ، نحوه مراقبت از نوزادان بدحال به صورت تئوری و علمی آموزش داده شد . در این کارگاه ارزیابی کلاس از نظر کیفی توسط فراگیران از طریق تکمیل فرم موجود در جامعه فردی انجام خواهد شد .

 

کارگاه آموزشی کرونا 

این کارگاه  در مورخ 7/7/94  توسط خانم دکتر سارا حلاجی ثانی  متخصص عفونی در بیمارستان برگزار شد   با توجه به فرارسیدن سرما یکی از بیماریهای شایع گریبان گیر  آنفولانزا میباشد . یکی از ویروس هایی که علائم آن شبیه آنفولانزا میباشد کرونا ویروس میباشد که توضیحات جامعی  در این خصوص داده شد و اکثر پرسنل از این موضوع استقبال کردند.

 

کارگاه ثبت و گزارش نویسی پرستاری        

 این کارگاه  در مورخ 14/7/94 در دو نوبت  جهت پرسنل پرستاری و مامایی توسط خانمها زهرا طاهر زاده و سیده طاهره قاسمی نژاد  در بیمارستان برگزار شد ضمن توضیح استانداردهای نحوه ثبت و گزارش نویسی و نکات قانونی و پیامدهای آن به صورت تئوری و عملی با بیان کیس ها به  صورت موردی با اعضاء شرکت کننده در خصوص نوع گزارشات بحث و تبادل نظر صورت گرفت .