پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
 
 
معاون اداری مالی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

مشخصات شخصی :

نام و نام خانوائگی : پژمان عاطفی منش

آدرس پست الکترونیک : pezhman_ata@yahoo.com                                                   

تلفن : 09121390161

مدرک تحصیلی :

لیسانس روانشناسی بالینی ( فارغ التحصيل 1379)

فوق ليسانس روانشناسي باليني ( فارغ التحصيل 1392 )

طي نمودن دوره آموزشي MBA  مديريت بيمارستاني دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علو پزشكي تهران 250 ساعت 91-1390

سوابق اجرایی و آموزشی :

سرپرست معاونت اداری مالی دانشکده فن آوری های نوین

سرپرست مدیریت نظارت و امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاور اقتصادی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

تدريس 2 واحد درس روانشناسي اجتماعي  دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علو پزشكي تهران 1391

تدريس 2 واحد درس اصول مديريت فردي و محيط كار دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علو م پزشكي ايران  1392

تدريس 2 واحد اصول جامعه شناسي  دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي ايران  1392        تدريس 2 واحد اصول جامعه شناسي دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران 1393

تدريس 1 واحد روان شناسی صنعتی  دانشكده بهداشت دانشگاه علو پزشكي ايران  1393

تدريس 2 واحد مدد کاری اجتماعی دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكيايران  1393

مدير كلينيك تخصصي و فوق تخصصي ديابت و بيماريهاي غير واگير دانشگاه علوم پزشكي تهران

معاون برون سپاري و هيات عالي نظارت

مدیر بیمارستان کودکان تخصصی شهید فهمیده

کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه

شرکت در دوره های آموزشی و کارگاههای مرتبط به امور مدیریتی وروانشناسی بیش از 300 ساعت

کارشناس امور روانی بیمارستان حضرت رسول اکرم (  ص )

رواندرمانگرومشاور بیمارستان شهید مصطفی خمینی  

عضو کار گروه بررسی تدوین شاخص های بودجه ریزی عملياتي

عضو کمیته اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )

عضو 14 کمیته بیمارستانی  در بیمارستان کودکان تخصصی شهید فهمیده

تشویقات :

اخذ لوح تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران (1392)

اخذ لوح نقدير از معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران 3 مورد

اخذ لوح تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق 4 مورد

اخذ لوح تقدیر از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 6 مورد

اخذ لوح تقدیر از معاونت درمان دانشگاه 6 مورد