پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧

نام : محمدتقي                                                  

نام خانوادگي : جغتائي

مدرک:دکتری

مرتبه علمی: استاد پايه 36

رشته تحصيلي:نوروآناتومي ( دارای فلوشیپ علوم اعصاب ) 

آدرس1: تهران- بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشکده پزشکی،گروه آناتومی.

تلفن محل کار: 88622615-88622689

فاكس : 88622689

آدرس الکترونیک: mt.joghataei@yahoo.com

/uploads/CV-dr_Joghataei_93812.pdf : cv