جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی
خانم نیلوفر محقق  

 

1- طرح استاندارد سازی فرایند های کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بر اساس نظام استاندارد سازی ISO9002 ، رئیس کمیته راهبردی و مستندات ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1379.

2- طرح برگزاری دوره آموزش آشنایی با کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1378 تا کنون هر ساله هفته

4- طرح سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس کتابخانه مرکزی ، اسفند

5.بررسی ارتباط میان کلید واژه های به کار رفته در عناوین مقالات و میزان استناد به این مقالات در مجلات منتخب منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران .نیلوفر محقق و همکاران تهران :دانشگاه علوم پزشکی تهران.1391

6.بررسی وضعیت انتقال دانش و اطلاعات تولید شده در صد مرکز تحقیقات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران.نیلوفر محقق و همکاران. تهران:دانشگاه علوم پزشکی ایران.1392 در حال انجام.

7. بررسی میزان اشتغال به کار فارغ التحصیلان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  تهران و ایران در بیمارستان های شهر تهران در سالهای 1390-1380.نیلوفر محقق و همکاران . تهران:دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،1392.

8.بررسی اثر بخشی،مشکلات و چالشهای آموزش ضمن خدمت مجازی از دیدگاه کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاههای علوم پزشکی تهران. نیلوفر محقق و همکاران تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران1393.

9. ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت مستقردر شهر تهران در سال 1392. نیلوفر محقق و همکاران .تهران :دانشگاه علوم پزشکی ایران ،1393.
رشته تحصیلی و محل اخذ مدرک: کتابداری و اطلاع زسانی
آدرس پست الکترونیک:

niloofar.mohaghegh@gmail.com

mohaghegh.n@iums.ac.ir

لیست مقالات:

- محقق، نیلوفر، (مبادله اطلاعات و منابع میان کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران)، فصلنامه کتاب ، دوره هشتم،

شماره 1و2، بهار و تابستان 1376.

2- محقق، نیلوفر،( مقدمه ای بر آیین نامه مبادله مدارک و اسناد علمی بین کتابخانه های وابسته وزارت علوم، تحقیقات

و فناوری ) ارائه شده به دومین سمینار و گردهمایی اتحادیه اطلاعاتی دانشگاههای حوزه وزارت علوم،  تحقیقات و

فناوری ، مشهد ، اردیبهشت 1381.

3- منتظر؛ غلامعلی، محقق، نیلوفر، ( طراحی بنیاد ملی اطلاعات ، راهکار بهبود شاخص  بهره وری اطلاعات)

تهران: مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، تابستان 1379.

4- منتظر؛ غلامعلی، محقق، نیلوفر، (تاثیر نظام اشتراک منابع کتابخانه ای بر افزایش بهره وری اطلاعات ) پنجمین

سمینار سراسری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ، تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1379.

5- محقق، نیلوفر، [و.... دیگران] بررسی شاخصهای دستیابی به بهروری بیشتر در کتابخانه های دانشگاهی وزارت

علوم ، تحقیقات و فناوری مطالعه موردی : کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه تربیت مدرس ،

پذیرفته شده در سمینار(بهره وری در آموزش عالی ،7و8 خرداد ماه 1382، تهران : دانشگاه صنعتی شریف ،1382. )

6- گرجی ، ابوالقاسم ، محقق؛ نیلوفر، روند موضوعی پایان نامه های داشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در طی

سالهای 80-86 .  تهران : مدیریت سلامت ، اسفند 1387.

7.محقق،نیلوفر،احمدی ،حسن. چرا عامل تاثیر مجلات نمیتواند برای ارزشگذاری تحقیقات استفاده شود. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،تابستان 1384.

8.تهمتن،ایمان،..........،محقق،نیلوفر.کاربردهای رایانه های جیبی و تلفنهای هوشمند توسط اینترنها و رزیدنتها..........مدیریت سلامت،1391،5(48).

9.زرقانی،مریم،محق،نیلوفر،علی بیک،محمد رضا........ بررسی خدمات وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وزارت بهداشت : سال 1393.نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 27و28 آبان 1393.

 10محقق،نیلوفر،علی بیک ،محمد رضا،زرقانی،مریم. بررسی وضعیت  کتابخانه های بیمارستانی  شهر تهران: سال 1392 نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور .تهران :دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی   27  و28 آبان 1393  .

 11. محقق،نیلوفر،زرقانی،مریم. بررسی وضعیت انتقال و به اشتراک گذاری دانش در مراکز تحقیقاتی پزشکی کشور ایران .هفتمین کنفرانس بین المللی دانش.تهران دانشگاه شهید بهشتی،،27-28 بهمن1393 .

12.شهرابی،هلیا..........،محقق،نیلوفر.بررسی میزان همکاریهای علمی در مقالات قلب و عروق ایران در وبگاه علوم:2002-2011.مدیریت سلامت،1392،17(56).  

13.علی بیک، محمد رضا ،  محقق،نیلوفر..........بررسی روش شناسی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاب مد:2012.تهران:مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت)دوره 9،شماره 2،خرداد و تیر 94                                                               

 

 

Ashrafi,farzad,............mohaghegh,niloofar.Iranian contribution to world literature on

Neuroscience.health information and libraries journal,2012.

طرحهای پزوهشی  
لیست پایان نامه ها:  

1- رحمانپور، صدیقه . روند موضوعی پایان نامه های داشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در طی سالهای 80-86

به راهنمایی ابوالقاسم گرجی ، مشاور نیلوفر محقق . تهران : داشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

2- جانانی ، پیمان . تحلیل استنادی مقالات پرستاری دانشکده های پرستاری از سال 86-1384 . راهنمایی هما طلا چی.

داور نیلوفر محقق . تهران : داشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ،  1388

3.دمیرچیلومنصوره. بررسی کنسرسیوم خرید منابع اطلاعاتی و هزینه سودمندی....راهنمایی علی رضا علی بیک.مشاوره نیلوفر محقق .تهران :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی .1389.

4.علیپور،اکرم.راهنمایی خانم هما طلاچی.داوری نیلوفر محقق. تهران دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،1390

5.آزادی ، طناز. راهنما دکتر اسکروچی،مشاور نیلوفر محقق. تهران دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،1390

6.شهرابی ،هلیا. راهنما دکتر اسکروچی،مشاور نیلوفر محقق. تهران دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،1391.

7.دولت آبادی،مریم. راهنمایی محمدرضا علی بیک،مشاوره نیلوفر محقق. تهران:دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی،1391.

8. باقری،زینب.راهنمایی محمد رضا علی بیک،مشاوره نیلوفر محقق........

9.مصطفوی،مژده. راهنمایی دکتر اسکروچی. داوری نیلوفر محقق.    تهران دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،1391.

علایق پژوهشی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه حضور در دانشکده:

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت