جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

•·         اطلاعات شخصي

تاريخ تكميل كارنامه:   4/4/92

نام: فرحناز

نام خانوادگي:  صدوقی

آدرس محل كار: خ وليعصر- بعد از میر داماد-خ شهید یاسمی-روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء-جنب بیمارستان مطهری-دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  درمانی تهران

شماره تلفن محل كار: 88772088-021

*آدرس پست الكترونيكيf-sadoughi@tums.ac.ir

•·         سوابق تحصيلي

 

الف) تحصيلات عاليه

رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

ph.d

علوم پزشکی ایران

تهران

ایران

1382

آموزش مدارک پزشکی

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی ایران

تهران

ایران

1374

مدارک پزشکی

کارشناسی

علوم پزشکی ایران

تهران

ایران

1370

ب) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاديااساتيد راهنما

مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت سرطان در انگلستان ، دانمارک ، مالزی و ایران : ارائه الگوی مناسب برای ایران

دکتری

دکترعلیرضا  ظهور

بررسی وضعیت کد گذاری بیمارستانهای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و مقایسه ان با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکا

کارشناسی ارشد

دکتر محمد فشارکی

موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع فعاليت

نوع درس*

عنوان درس

دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری

سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی

دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی

دانشگاه تربیت مدرس

ارشد

مدرس

تئوری

ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیکی سلامت

دانشکده پرستاری - دانشگاه ایران

دکتری

مدرس

تئوری

فناوری اطلاعات در پرستاری

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

دکتری

مدرس

تئوری

سمینار سیستمهای مدیریت اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

دکتری

مدرس

تئوری، عملی

سمینار تحقیق

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

دکتری

مدرس

تئوری

ارزیابی سیستمهای مدیریت اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

دکتری

مدرس

تئوری

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی تطبیقی

دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

دکتری

مدرس

 

نظام اطلاعات  در مدیریت سلامت

دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

 

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

دانشکده فن آوری های نوین دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

دانشکده مدیریت - دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

دانشکده مدیریت - دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

سمینار انفورماتیک پزشکی

دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری، عملی

سمینار انفورماتیک پزشکی

دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری، عملی

طراحی پژوهش کاربردی در انفورماتیک پزشکی

دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران

ارشد

مدرس

تئوری

سیستم های اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت - دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی و درمانی

دانشگاه ازاد قزوین

ارشد

مدرس

تئوری

سیستمهای اطلاعات مدیریت

دانشگاه ازاد قزوین

ارشد

مدرس

تئوری

سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

دانشگاه ازاد قزوین

ارشد

مدرس

تئوری

نظریه سیستمی

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

روش تحقیق در علوم بهداشتی

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

سمینار تحقیق

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

مدیریت سیستمهای اطلاعات بهداشتی

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

ارزیابی مراقبتهای بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

ارشد

مدرس

تئوری

سیستمهای طبقه بندی و نامگذاری بیماریها

دانشگاه ازاد قزوین

کارشناسی

مدرس

تئوری

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

کارشناسی

مدرس

تئوری

کدگذاری بیماریهای 3

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

کارشناسی

مدرس

تئوری

کدگذاری بیماریهای 4

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

کارشناسی

مدرس

تئوری

مدارک پزشکی

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

کاردانی

مدرس

تئوری

کدگذاری بیماریها

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

کاردانی

مدرس

تئوری

سیستمهای رایج طبقه بندی و نام گذاری

دانشکده مدیریت- دانشگاه ایران

کاردانی

مدرس

تئوری

مبانی فن اوری اطلاعات

ب) سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)

سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

تاريخ

از

لغايت

مدیر گروه اموزشی مدیریت اطلاعات  سلامت

آموزشی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی علوم پزشکی تهران

1383تا کنون

مسئول راه اندازی رشته انفورماتیک پزشکی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

 

تشويق‌، بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

تاريخ دريافت

سومین کتاب سال دانشجویی

تالیف و ترجمه کتاب

مجلس شورای اسلامی

رئیس مجلس شورای اسلامی

1376

 

 

عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي

نام مجمع

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

 
 

هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته مدیریت اطلاعات

عضو

وزارت بهداشت و درمان

 

کمیته  ارزشیابی رشته انفورماتیک پزشکی

عضو

وزارت بهداشت و درمان

 

کمیته بازنگری رشته مدارک پزشکی

عضو

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی علوم پزشکی ایران

 

کمیته علمی کنفرانس بین المللیKT I

عضو

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

کمیته علمی چهارمین همایش سراسری مدارک پزشکی ایران

عضو

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

شورای مرکزی مدارک پزشکی

عضو

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

کمیته علمی سومین سمینار سراسری مدارک پزشکی

عضو

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

کمیته اصلاح و تغییر سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان هاشمی نژاد

عضو

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته انفورماتیک

عضو

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

 

عضويت در كميته‌ها و شوراها

نام كميته يا شورا

نوع همكاري با كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

از

لغايت

شورای تحصیلات تکمیلی

عضو

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی علوم پزشکی ایران

1383  تا کنون

شورای پژوهشی

عضو

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی علوم پزشکی ایران

1383  تا کنون

شورای آموزشی

عضو

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی علوم پزشکی ایران

  • 1383تا کنون

 

پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

طراحی و پیاده سازی سیستم خبره بالینی تشخیص سرطان پروستات براساس الگوریتم هوش جمعی ذرات شبکه عصبی پس انتشار

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

 

طراحي مدل بهينه توزيع خانه هاي بهداشت روستايي بر اساس سيستم اطلاعات جغرافيايي : مطالعه موردي

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

 

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستانی مراکز بهداشتی و درمانی ایران

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

 

پيش بيني عود سرطان پستان با استفاده از داده كاوي

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

 

تحلیل محتوای مجلات مدیریت اطلاعات و مدیریت اطلاعات سلامت در پایگاه موسسه اطلاعات علمی (ISI) سال 2008 تا 2012

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

 

الگوی ساختار سازمانی بخش فناوری اطلاعات مراکز آموزشی - درمانی کشور

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

 

رابطه عزت نفس و تعهد سازماني كاركنان بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران

 

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

خاتمه یافته

12 ماه

تاثير مکانيسم تشويقي بر ميزان مستندسازي دستياران تخصصي

 

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

در حال اجرا

بررسی میزان آگاهی پزشکان از مدارک پزشکی در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه

مجری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خاتمه يافته

2سال

مطالعه تطبیقی مدل های برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات و ارائه الگو برای سیستم اطلاعات سلامت

مجری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خاتمه يافته

6 ماه

مطالعه تطبیقی نظام  ملی مدیریت داده های ترخیص بیمارستانی کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران :1388

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

1 سال

مطالعه تطبيقی سيستم اطلاعات ايمنی بيمار در کشورهای منتخب و ارائه مدل برای ايران

مجری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خاتمه یافته

18ماه

بررسی فرایندهای انجام کار بخش مدارک پزشکی در مراکز روانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران: 1388

مجری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

خاتمه یافته

9 ماه

بررسی تطبیقی پرونده بهداشتی شخصی در کشورهای منتخب و ارائه الگو : 1387

همکار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

خاتمه یافته

1 سال

مطالعه تطبیقی ورودی های نظام اطلاعات سلامت ملی و ارائه الگو برای ایران: 1388

همکار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال اجرا

1 سال

 

پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده

 

عنوان پايان‌نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

تاريخ دفاع از پايان‌نامه

طراحی الگوی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت طب سالمندان برای ایران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

 

ارایه چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات برای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

 

طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات مراقبت های ویژه برای ایران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1392

ارائه الگوی الزامات عملکردی پرونده الکترونیک متن باز برای ایران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1392

ارایه مدل جامع سیستم اطلاعات پژوهش سلامت در ایران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

طراحی مدل ارزشیابی آمادگی عملیلتی جهت پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در ایران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1392

طراحي الگوي ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستان در ايران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1392

طراحي مدل انتولوژي سيستم نظارت بيماريهاي قلبي و عروقي براي ايران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

 

ارائه الگوی سیستم اطلاعات پژوهش سلامت برای ایران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

مطالعه تطبيقی سيستم اطلاعات بهداشت عمومی يکپارچه در کشورهای منتخب و ارائه مدل برای ايران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

طراحی و اجرای مدل ممیزی دانش مدیران سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

مطالعه تطبيقی سيستم اطلاعات ايمنی بيمار در کشورهای منتخب و ارائه مدل برای ايران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1390

بررسی تطبیقی پرونده بهداشتی شخصی در کشورهای منتخب و ارائه الگو : 1387

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1388

 

 

طراحی مدل شی گرای پیام های اصلی برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک سلامت (EHR)

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1386

طراحی الگوی مکانیسم محرمانگی و ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای ایران - 1385

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1386

طراحی مدل حافظه سازمانی بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1387

مطالعه تطبیقی نظام مدیریت اطلاعات اعتبار سنجی بیمارستانها در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1385

مدل مفهومی سیستم  ملی نسخه نویسی الکترونیک

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1392

کاربردتکنیک های داده کاوی در تحلیل و کشف دانش از پایگاه داده های بیماری های قلبی و عروقی

دکتری

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1392

شناسایی ژن های هم تنظیم سویه های جدید استافیلوکوک مقاوم به ونکومایسین با استفاده از تحلیل خوشه بندی  داده های بیان

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی نئوپلازی پروستات

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

مطالعه تطبیقی نظام مدیریت اطلاعات ژنتیک در کشورهای منتخب و ارایه الگو برای ایران: 1390

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

ارزیابی سیستم اطلاعات انبار دارویی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1392

مطالعه تطبیقی سیستم مدیریت اطلاعات ایمن سازی در کشورهای منتخب و ارایه الگو برای ایران

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1392

ايجاد سيستم خبره فازي تشخيص پنوموني در بيمارستان سيدالشهدا ّآران و بيدگل

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1391

ارزیابی قابلیت کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد: 1389

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1390

مقایسه مدیریت داده های کارآزمایی های بالینی دارویی مراکز تحقیقات درمانی دانشگاه علوم ÷زشکی تهران بر اساس استانداردهای مدیریت مطلوب داده ای بالینی: 1389

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1390

طراحی وپیاده سازی  سیستم اطلاعات ایمنی بیمار مبتنی بر معماری سرویس گرا

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی تهران

راهنما

1390

بررسی  فرایندهای انجام کار بخش مدارک پزشکی در مراکز روان پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران:1388

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1389

مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعات و ارائه الگو برای سیستم اطلاعات سلامت

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1388

ارزیابی نرم افزار Hospimp:1386

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1387

مطالعه تطبیقی سطوح دسترسی و محرمانه سازی مدارک پزشکی در کشورهای منتخب با ایران

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1384

بررسی وضعیت مستند سازی گواهی فوت و دیدگاه گواهی دهندگان در این زمینه دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - سال 1383

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1384

بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده های توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نسبت به ضرورت استفاده از طبقه بندی بین المللی اسیبها ، ناتوانیها و عقب افتادکی ها (ICIDH)1384-1383

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1384

بررسی وضعیت مستند سازی گواهی فوت و دیدگاه گواهی دهندگان در این زمینه دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - سال 1383

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

راهنما

1384

بررسی وضعیت بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جهت استقرار مدارک پزشکی الکترونیکی: 1391

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1392

مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1386

بررسی دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1385

مطالعه تطبیقی استانداردهای محتوا ، ساختار ، و واژه نامه ای پرونده الکترونیک سلامت از دید سازمانهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1384

مکانیسم تولید اطلاعات آماری در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی (تهران 1382)

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1382

طراحی الگویی به منظور بهبود کیفیت کسب اطلاعات بهداشتی و درمانی در ایران : 1382

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1382

ارزیابی عملکرد  بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای اموزشی - تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1380

 

 

بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 77

ارشد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

مشاور

1378

 

سخنراني در هم‌انديشي، بازآموزي و غيره (بدون ارائه مقاله)

عنوان سخنراني

عنوان هم‌انديشي، بازآموزي و غيره

محل برگزاري هم‌انديشي، بازآموزي و غيره

کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی مطابق  ICD10و استخراج امار مرتبط

کارگاه

دانشگاه علوم پزشکی قم

اموزش کدگذاری بین المللی سرطانها

کارگاه

مرکز مدیریت بیماریهاوزارت بهداشت

اموزش ICD-10

کارگاه

شبکه بهداشت و درمان کرج

کدگذاری علل مرگ و میر منطبق با قوانین واستانداردهای دانشگاه تهران

کارگاه

معاونت درمان دانشگاه تهران

تشخیص نویسی

کارگاه

مرکز قلب تهران

نرم افزارهای نوین اماری

کارگاه

علوم پزشکی قم

بازاموزی کارکنان مدارک پزشکی

بازاموزی

سازمان تامین اجتماعی

طبقه بندی علل مرگ و میر

کارگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

استانداردسازی کدگذاری بیماری ها

کارگاه

معاونت درمان علوم پزشکی ایران

كارگاه آموزش مدارك پزشكي

کارگاه

شبكه بهداشت و درمان كرج

تشخيص نويسي صحيح مبتني بر ICD-10

کارگاه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي-دفترتوسعه و هماهنگي نظام آماري

آموزش تشخيص نويسي صحيح مبتني بر ICD-10

کارگاه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي- معاونت پژوهشي

آشنايي با ICD-10

کارگاه

دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان- معاونت درمان و دارو

آماده سازي تيم هاي آموزش تشخيص نويسي صحيح و كدگذاري بيماري ها مبتني بر ICD-10

کارگاه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي- معاونت پژوهشي

آموزش ثبت اطلاعات فرم گواهي فوت مبتني بر نياز ICD-10

کارگاه

دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد- معاونت امور درمان و دارو

كارگاه آموزش ICD-10

کارگاه

دانشگاه علوم پژشكي ايران- معاونت درمان و دارو

 

فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي

نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري با مجله

 
 

مدیریت سلامت

تهران

سردبیر و عضو هیات تحریریه

 

مدیریت اطلاعات سلامت اصفهان

اصفهان

عضو هیات تحریریه

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

داور

 

پیاورد سلامت

تهران

داور

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کرمان

داور

 

فیض

کاشان

داور

 

انتشارات

الف) كتب منتشرشده

عنوان كتاب

همكار/ همكاران

نوع كار (ترجمه، تأليف، گردآوري، ويرايش)

ناشر

شهر و كشور محل نشر

سال چاپ

فن آوری  اطلاعات سلامت

فرحناز صدوقی، مهناز صمدبیک، اصغر احتشامی، فرزانه امین پور، پیمان رضایی هاچه سو

تالیف

انتشارات جعفری

تهران - ایران

1391

فن آوری مدیریت اطلاعات سلامت

فرحناز صدوقی، مرجان قاضی سعید، مرضیه معراجی، ناهید رمضان قربانی و خلیل کیمیافر

تالیف

انتشارات جعفری

تهران - ایران

1390

سیستم های اطلاعات مدیریت (ساختار ، مفاهیم ،توسعه وارزیابی)

فرحناز صدوقی- عباس شیخ طاهری- زهرا میدانی- لیلا شاه مرادی

تالیف

انتشارات جعفری

تهران - ایران

1389

مدیریت اطلاعات بهداشتی ، مدیریت یک منبع استراتژیک

فرحناز صدوقی- مریم احمدی-  فرخنده اسدی - بهزاد جلالی فرد

ترجمه

انتشارات واژه پرداز

تهران - ایران

1382

کدگذاری بیماریها براساس اخرین ویرایشD IC

فرحناز صدوقی- مریم احمدی

تالیف

انتشارات جعفری

تهران- ایران

1383

 

ب) مقالات منتشرشده انگلیسی

ردیف

عنوان مقاله

نام نشريه

نويسنده‌(گان)

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

1

Application of neural network and SVM

to classify movement of rat in medical science

International Research Journal of Applied and Basic Sciences

Farahnaz Sadoughi, Taha Samad Soltani, Mostafa Shanbe Zadeh

4

3

502-512

2013

2

Ranked k-medoids: A fast and accurate rank-based partitioning algorithm

for clustering large datasets

Knowledge-Based Systems

Seyed Mohammad Razavi Zadegan  Mehdi Mirzaie , Farahnaz Sadoughi

30

 

133-143

2013

3

A framework of a patient safety information system for Iranian hospitals: Lessons learned from Australia, England and the US

International journal of medical informatics

Abbas Sheikhtaheria, Farahnaz Sadoughia, Maryam Ahmadia, Hamid Moghaddasi

 

 

 

2012

4

Intensive Care Information System Impacts

ACTA INFORM MED.

Asghar Ehteshami1, Farahnaz Sadoughi2, Maryam Ahmadi2; Parviz Kashefi3

21

3

76-82

2013

5

Developing Iranian patient safety indicators: an essential approach for improving safety of healthcare

Asian Biomedicine

Abbas Sheikhtaheria, Farahnaz Sadoughib, Maryam Ahmadib, Hamid Moghaddasic

7

3

363-373

2013

6

National Health Information Infrastructure Model: A Milestone

for Health Information Management Education Realignment

TELEMEDICINE and e-HEALTH

Zahra Meidani, Farhnaz Sadoughi,

Maryam Ahmadi,  Mohammad Reza Maleki,

Alireza Zohoor, and Basema Saddik,

18

6

1-9

2012

7

Organization's Quality Maturity as a Vehicle

for EHR Success

Journal of Medical systems

Zahra Meidani - Farhnaz Sadoughi -

Mohammad Reza Maleki - Shahram Tofighi -

Ahmad Barati Marani

 

 

 

2010

8

The Effect of Educational Intervention on Medical

Diagnosis Recording Among Residents

ACTA INFORM MED.

Nasrin Davaridolatabadi

Farahnaz Sadoughi,

Zahra Meidani, Mehraban Shahi,

21

3

76-82

2013

9

A Review of the Personal Health Records in Selected Countries and Iran

Journal of Medical systems

Farahnaz sadoughi

Maryam ahmadi

Mahmoud Reza Gohari

Fatemeh Rangraz Jeddi

 

 

 

2010

10

Assessment of Medical Records Module of

Health Information System According to

ISO 9241-10

ACTA INFORM MED.

Asghar Ehteshami1, Farahnaz Sadoughi2, Saeed Saeedbakhsh3, Mahtab Kasaei Isfahani4

21

1

36-42

2013

11

Effective factors on accuracy of principal diagnosis coding based on international classification of diseases , the 10th revision(ICD-10)

International Journal of Information Management

Farahnaz sadoughi

Mehrdad farzandipour

Abbas sheikhtaheri

 

 

 

2010

12

Designing an Ontology-based Health Information System: A systematic Approach

Life Science Journal

Marziye Meraji 1, Farahnaz Sadoughi2*, Maryam Ahmadi2, Mohsen Kahani3

10

7s

 

2013

13

Hospital Information System User Needs Analysis: A Vendor Survey

Journal of Health Informatics in Developing Countries

Mehrdad farzandipour

Farahnaz sadoughi

Zahra Meidani

 

 

 

2011

14

HIS interoperability among health care centers: Case of Iran

Life Science Journal

Mehraban Shahi Farahnaz Sadoughi, Nasrin Davaridolatabadi , Kamal Ebrahimi1

10

7s

 

2013

15

A Computer-Aided Detection System for Automatic Classification of Prostate Cancer from Benign Hyperplasia of Prostate

 

Iranian Journal of Medical Informatics

 

Mustafa Ghaderzadeh, Farahnaz Sadoughi, Arvin Ketabat

7

2

1-5

2013

16

Determining of factors influencing the success and failure of hospital

information system and their evaluation methods: A systematic

review

Iranian Red Crescent Medical Journal

Khalil Kimiafar, Farahnaz Sadoughi, Maryam Ahmadi, Mohammad Taghi Shakeri

 

 

 

 

17

Utilization of Open Source Electronic Health Record around the
World: A Systematic Review

Journal of Research in Medical Sciences

Farzaneh Aminpour, Farahnaz Sadoughi, Maryam ahmadi

 

 

 

 

18

Security requirements and solutions in electronic health records, lessons learned from a comparative study

Journal of Medical systems

Mehrdad farzandipour

Farahnaz sadoughi

Maryam ahmadi

Iraj karimi

 

 

 

2009

19

Developing Research Information System in Health Sector: a Delphi Study

Australian Journal of Basic and Applied Sciences,

Nahid Ramezan Ghorbani, Maryam Ahamdi, Farahnaz Sadoughi, Alireza Abadi, Mostafa Ghanei

6

8

124-132

2012

20

 

Towards a comprehensive model of Organizational memory (OM) in healthcare enterprise

 

Life Science Journal

 

1Zakieh Piri, 2Saeed Asefzadeh, 3Farahnaz Sadoughi and 4Leila Shahmoradi

10

6s

 

2013

21

Modeling of prescribing process in Iran: s gateway toward electronic prescribing system

Iranian journal of pharmaceutical research

Mahnaz Samadbake, Maryam Ahmadi, Farahnaz sadoughi

 

 

 

 

22

Cardiac diseases prediction and rule extract with

data mining - Classification techniques

Health MED

Peyman Rezaei Hachesu, Maryam Ahmadi, Somayyeh Alizadeh, Farahnaz Sadughi

7

4

1312-1322

2013

 

 

 Use of Data Mining Techniques to Determine and Predict Length of Stay of Cardiac Patients

Healthcare informatics research

 Healthc Inform Res.

 Healthc Inform Res.

 

 Peyman Rezaei Hachesu, PhD1, Maryam Ahmadi, PhD1, Somayyeh Alizadeh, PhD2, Farahnaz Sadoughi, PhD1

 

 

 

 

23

 

Clinical Care Improvement with Use of Health Information Technology Focusing on Evidence Based Medicine

 

Healthcare informatics research

 

Rezaei Hachesu Peyman, Maryam Ahmadi,  Rezapoor Aziz, Salahzadeh Zahra,  Sadughi Farahnaz, Maroufi Nader,

18

3

 

2012

24

Adopting confidentiality principles for electronic haelth records in Iran : A delphi study

Journal of Medical systems

Mehrdad farzandipour

Maryam ahmadi

Farahnaz sadoughi

Iraj karimi

 

 

 

2009

25

Presenting a compatible model of Iran medical record standard

 

Reza safdari

Zahra mediani

Angella randall

Farahnaz sadoughi

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) مقالات منتشرشده فارسی

 

ردیف

عنوان مقاله

نام نشريه

نويسنده‌(گان)

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

1

چالشهاي بازیابی معنایی تصاویر و کاربست نوین اصطلاحنامه ها

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

فرحناز صدوقی، علی ولی نژادي،حافظ محمدحسن زاده، پریسا پاسیار

27

3

641- 667

1391

2

يادگيري روش ها و مراحل استانداردسازي پرونده هاي الكترونيك پزشكي

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

فرحناز صدوقی، فرزانه امین پور

11

9

1140 تا1148

1390

3

سیستم اطلاعات ایمنی بیمار: اهداف، ساختار و وظایف

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فرحناز صدوقی ، مریم احمدی ،حمید مقدسی، عباس شیخ طاهری

21

85

174 تا 188

1390

4

تعامل در بازیابی اطلاعات و واکاوی مدل های آن

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

فرحناز صدوقی، علی ولی نژادي، حسین وکیلی مفرد، حافظ محمدحسن زاده، حمید بورقی

زمستان

1390

129 تا 156

1390

5

آموزش مراحل ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش)

فرحناز صدوقی ، فرزانه امین پور

10

5

950 تا 963

1389

6

مروری بر  روش های ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش)

فرحناز صدوقی ، فرزانه امین پور

10

5

1077 تا 1086

1389

7

مدل حافظه ي سازماني فرايند- محور، پيش نياز اجراي مديريت دانش در بخشهاي

مدارك پزشکی*

مدیریت اطلاعات سلامت

فرحناز صدوقی، فربد عبادي فرد آذر  ، مريم احمدي ، زكيه پيري

8

6

743 تا753

1390

8

مقايسه ي وضعيت مديريت داد ههاي كارآزمايي باليني دارويي با استانداردهاي مديريت مطلوب داده هاي باليني در مراكز تحقيقاتي درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران*

 مدیریت اطلاعات سلامت

فرحناز صدوقي، مسعود صالحي، ليلا اميرحاجلو

10

1

1-10

1392

9

كاربرد پذيري سيستم اطلاعات بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي مشهد *

مدیریت اطلاعات سلامت

فرحناز صدوقي  ، معصومه خوشگام  ، سيده راضيه فرهي

9

3

1تا8

1391

10

 

كاربرد سيستم هاي هوش مصنوعي در تصمیم گيري هاي پزشكي: مزايا و چالش ها

مدیریت اطلاعات سلامت

فرحناز صدوقی، عباس شیخ طاهری

8

3

440- 445

1390

11

نگرش بیماران بستری نسبت به فناوری های اطلاعاتی در بیمارستان های شهر کاشان سال 1387

پیاورد سلامت

فرحناز صدوقی- مریم احمدی- محمود رضا گوهری- فاطمه رنگرزجدی

3

3 و 4

85 تا 95

1389

12

همراستایی راهبردی ضرورتی بنیادین در برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات سلامت

مدیریت سلامت

فرحناز صدوقی-محمدرضا ملکی-محمد صادق احمدی

13

39

35 تا 46

1389

13

پرونده سلامت فردی ، مراقبت بیمار مدار از طریق اطلاعات بیمار محور: دیدگاه بیماران بیمارستان های آموزشی شهر کاشان

مدیریت سلامت

فرحناز صدوقی- مریم احمدی- محمود رضا گوهری- فاطمه رنگرزجدی

13

42

7 تا 16

1389

14

نقش سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی:دیدگاه بیماران

مدیریت سلامت

فرحناز صدوقی- مریم احمدی- محمود رضا گوهری- فاطمه رنگرزجدی

3

40

31 تا 38

1389

15

ارزیابی دیدگاه کاربران نرم افزار    hospimp

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فرحناز صدوقی- مهران کامکار-زهرا شاهین فر

19

69

68 تا 72

1388

16

طراحي سيستم تصميم يار باليني مبتني بر شبكه ي عصبي مصنوعي به منظور كشف اوليه ي سرطان از بزرگي خوش خيم پروستات

مدیریت اطلاعات سلامت

مصطفي قادرزاده ، فرحناز صدوقی  ، آروين كتابت

9

4

457-464

1391

17

الگوی پیشنهادی ارزشیابی آموزش های پودمانی

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي (ويژه نامه توسعه آموزش)

محمدحسين يارمحمديان، فرحناز صدوقي*، اصغر احتشامي، محمدحسين سالاريان زاده، مهتاب كسايي اصفهاني

10

5

566 تا 577

1389

18

ارزیابی قابلیت آموزش کاربران در مازول مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش)

سعیدسعیدبخش، فرحنازصدوقی،اصغر احتشامی،مهتاب کسایی اصفهانی

10

5

877 تا 887

1389

19

ارزيابي کيفيت ارائه خدمات بيمههاي اصلي و مكمل از ديدگاه

بيماران بستري

در بيمارستانهاي کاشان:

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه،

مهتاب كرمي ١ فرحناز صدوقي

7

2

100-105

1388

20

پرونده سلامت فردی، فن آوری اطلاعات در سیستم مراقبت سلامت آینده: دیدگاه پزشکان و پرستاران

مدیریت اطلاعات سلامت

مریم احمدی-فرحناز صدوقی-محمودرضا گوهری - فاطمه رنگرز جدی

8

1

1 تا 13

1390

 

پرونده سلامت فردی، مراقبت بیمار مدار از طریق اطلاعات بیمار مدار :
دیدگاه بیماران بیمارستان های آموزشی شهر کاشان

مدیریت سلامت

مریم احمدی-فرحناز صدوقی-محمودرضا گوهری - فاطمه رنگرز جدی

 

 

 

 

21

مطالعه تطبیقی مفاهیم و کاربردهای پرونده ی سلامت فردی در کشورهای منتخب

 مدیریت اطلاعات سلامت

فاطمه رنگرز جدی - مریم احمدی-فرحناز صدوقی-محمودرضا گوهری

9

2

1 تا 14

1391

22

بررسی میزان دقت و صحت داده های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

مدیریت سلامت

فاطمه رنگرز جدی- مریم احمدی- فرحناز صدوقی-محمودرضا گوهری

7

2

128 تا 135

1389

23

بررسی امکان اجرای مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نظر وجود استانداردهای نیروی انسانی

دوماهنامه پرستاری و مامایی ارومیه

الهه گوزلی، مصطفی لنگری زاده، فرحناز صدوقی

 

 

 

 

23

مطالعه تطبيقی سيستم اطلاعات ايمنی بيمار در کشورهای منتخب و ارائه مدل برای ايران

مدیریت سلامت

فرحناز صدوقی- مهرداد فرزندی پور- مریم احمدی

 

 

 

1388

24

نقش سواد فناوری اطلاعات در سلامت فردی :دیدگاه بیماران

مدیریت سلامت

فرحناز صدوقی- مریم احمدی- محمود رضا گوهری-

فاطمه رنگرزجدی

13

40

31 تا 40

1388

25

طراحی الگوی الزامات ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای ایران

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهرداد فرزندی پور - مریم احمدی - فرحناز صدوقی،  ایرج کریمی

1

50

80 تا 86

1388

25

طراحی مدل شی گرای پیام های اصلی برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک سلامت (EHR)

مدیریت سلامت

فرحناز صدوقی، بهرام دلگشایی، شهلا فزون خواه، شهرام توفیقی، نادر خالصی

9

25

21 تا 30

1387

26

طراحی الگوی اصول محرمانگی اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک برای ایران : 1386

مدیریت سلامت

مهرداد فرزندی پور - مریم احمدی - ایرج کریمی

 

33

33

1387

27

مطالعه تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده الکترونیک سلامتدر کشورهای منتخب

مدیریت اطلاعات  سلامت

مهرداد فرزندی پور - مریم احمدی - ایرج کریمی

5

2

139

1387

28

مقایسه سطوح دسترسی و محرمانگی مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ایران

مدیریت سلامت

فرحناز صدوقی، معصومه خوشکام، سیاوش بهنام

10

28

49

1386

29

میزان اگاهی و عملکرد دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به مستند سازی مراقبتهای ارائه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

مهدی کاهویی

فرحناز صدوقی

حسام الدین عسگری

13

30

92

1386

30

مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه الگو

مدیریت سلامت

ابوالقاسم گرجی ، فرحناز صدوقی، فاطمه عسگری

10

30

21

1386

31

الزامات امنیتی پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب : یک مطالعه تطبیقی

مدیریت اطلاعات    سلامت

مهرداد فرزندی پور ، فرحناز صدوقی، مریم احمدی، ایرج کریمی

4

1

1

1386

32

کیفیت اطلاعات و دیدگاه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای اموزشی مشهد

مدیریت اطلاعات    سلامت

خلیل کیمیا فر، غلامرضا رضایی ، فرحناز صدوقی،معصومه سرباز

4

1

43

1386

33

رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد پذیرش بیمارستانهای اموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان : 1385

مدیریت سلامت

عباس شیخ طاهری، مهرداد فرزندی پور، فرحناز صدوقی

10

29

15

1386

34

مطالعه دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت نظام اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1385

مدیریت سلامت

خلیل کیمیا فر، غلامرضا رضایی ، فرحناز صدوقی ، فاطمه حسینی

10

29

31

1386

35

بررسی استانداردهای ساختار ، محتوا و واژه نامه پرونده الکترونیک سلامت در سازمانهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران

مدیریت سلامت

پیمان رضایی ، مریم احمدی ، فرحناز صدوقی

10

29

55

1386

36

مطالعه تطبیقی مدلهای اطلاعات اعتبار سنجی در اروپا و امریکا

مدیریت اطلاعات سلامت

احمد رضا رئیسی، سعید آصف زاده، فرحناز صدوقی، محمدحسین یارمحمدیان

 

2

 

1385

د) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

سال ارائه

فرحناز صدوقی

بررسی مقایسه نظام اطلاعات سلامت ملی در 192 کشور

اولین همایش ملی نظامهای اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سخنرانی

1389

 

سيستم ثبت دستورات پزشک ، با رويکردی اجرايی

کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مقاله

1388

محمد رضا رضایی

مریم احمدی

فرحناز صدوقی

فاطمه جدی

مریم جدی

کفایت واحدها و کارایی دروس و توانمندی اساتید

آموزش پزشکی

شیراز

مقاله

1388

فرحناز صدوقی

 

سیستم تصمیم یار بالینی و مدیریت سلامت

کنگره بزرگ مدیریت سلامت

مرکز همایش های رازان

سخنرانی

1388

فرحناز صدوقی, زهرا محمودزاده

تله درماتولوژی یا بکارگیری تله مدیسین در زمینه بیماریهای پوست

 

تله مدیسین و سلامت الکترونیک

تهران

مقاله

1385

فرحناز صدوقی, زهرا محمودزاده

تله مدیسین و مستند سازی اطلاعات بیمار : الگویی برای سیستم های پرونده پزشکی قابل دسترسی از طریق اینترنت

تله مدیسین و سلامت الکترونیک

تهران

مقاله

1385

محمد رضا رضایی

فرحناز صدوقی

فاطمه جدی

بررسی دیدگاه دانشجویان بهداشت محیط در مورد نقش دانشگاه بر انتظارات شغلی

آموزش پزشکی

تبریز

پوستر

1384

محمد رضا رضایی

فرحناز صدوقی

فاطمه جدی

بررسی میزان دستیابی دانشجویان مدارک پزشکی به اهداف کارآموزی

آموزش پزشکی

تبریز

مقاله

1384

 

برنامه حضور در دانشکده:

 

 

15-13

 

 

12-10

 

 

10-8

 

ساعت

 

                                       روزهای هفته

 

 

مباحث ویژه          

ارشد انفورماتیک ترم 1

کلاس 9

 

شنبه

سمینار انفورماتیک پزشکی

ارشد انفورماتیک ترم3

کلاس 5

 

 

یکشنبه

مدیریت پروژه

دکتری مدیریت اطلاعات ترم 2

کلاس 9

شورای آموزشی و  تحصیلات تکمیلی

دوشنبه

 

سیستم های اطلاعات مدیریت

دکتری انفورماتیک پزشکی ترم 2

کلاس 10

 

سه شنبه

 

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت