سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی

لیست دروس مورد ارائه گروه:

ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع

رشته فراگیران

1

ابزار تحقیق

2

کارشناسی ارشد

حقوق، معماری، مدیریت

2

ابزار و روش تحقیق

2

دکتری

انفورماتیک پزشکی

3

طراحی و ارزیابی سیستم ها

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

4

روش های ارزیابی و ارزشیابی

2

دکترا

انفورماتیک پزشکی

5

ساختمان داده و برنامه نویسی

3

دکترا

مدیریت اطلاعات

6

تصمیم گیری

3

دکترا

انفورماتیک پزشکی

7

ساختمان داده و برنامه نویسی

3

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

8

انفورماتیک پزشکی

2

دکترا

مدیریت اطلاعات

9

ساختمان داده و برنامه نویسی

4

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

10

طراحی پژوهش کاربردی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

11

روش تحقیق

3

کارشناسی

مدارك پزشكي،‌ فناوری اطلاعات سلامت

12

شبکه ارتباطات در سلامت

2

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

13

شبکه و امنیت اطلاعات

2

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

14

شبکه ارتباطات در سلامت

2

دکتری

مدیریت اطلاعات

15

شبکه عصبی و سیستم های هوشمند

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

16

روش تحقيق

3

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

17

اخلاق و امنيت در سيستمهاي اطلاعات

1

دکترا

انفورماتیک پزشکی

18

پزشكي از راه دور

2

دکترا

انفورماتیک پزشکی

19

طراحي و توسعه سيستمها 1

2

دکتری

مدیریت اطلاعات

20

برنامه ريزي اطلاعات بهداشتي درماني

3

دکتری

مدیریت اطلاعات

21

كاربرد سيستم هاي طبقه بندي و نامگذاري

2

دکتری

مدیریت اطلاعات

22

طراحي و توسعه سيستمها 2

2

دکتری

مدیریت اطلاعات

23

داده كاوي و سيستم‌هاي دانش بنيان

2

دکتری

مدیریت اطلاعات

24

نظام ديده باني سلامت

2

مدیریت اطلاعات

دکتری

25

مديريت منابع اطلاعات سلامت

1

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

26

روش‌هاي بهبود كيفيت اطلاعات

3

دکتری

مدیریت اطلاعات

27

كيفيت داده و سيستم اطلاعات

2

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

28

مديريت اطلاعات سلامت 1

2

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

29

مديريت اطلاعات سلامت 2

2

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

30

فناوري اطلاعات سلامت 1

3

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

31

فناوري اطلاعات سلامت 2

2

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

32

ارزيابي سيستمهاي بهداشتي درماني

2

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

33

مديريت اطلاعات در بحران

1

کارشناسی

فناوری اطلاعات سلامت

34

ساختار داده و پرونده الكترونيك سلامت

3

ارشد

انفورماتيك پزشكي

35

روش تحقيق

3

ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

36

سمينار تحقيق

3

ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

37

سمينار تحقيق

2

كارشناسي

مدارك پزشكي، فناوری اطلاعات سلامت

38

مديريت بخش فناوري اطلاعات سلامت

2

كارشناسي

فناوری اطلاعات سلامت

39

انفورماتيك سلامت 1

2

كارشناسي

فناوری اطلاعات سلامت

40

مديريت سيستم هاي اطلاعات سلامت

2

ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

41

اطلاع رساني پزشكي

1

كارشناسي ارشد

مدارك پزشكي

42

مديريت سيستم هاي اطلاعات

2

كارشناسي ارشد

اقتصاد سلامت

43

سيستم‌هاي رايج طبقه بندي

2

كارشناسي

فناوري اطلاعات سلامت

44

سيستم‌هاي طبقه‌بندي بين المللي

2

كارشناسي

مدارك پزشكي، فناوري اطلاعات سلامت

45

سيستم هاي اطلاعات مديريت

2

كارشناسي

مديريت خدمات بهداشتي درماني

46

سيستم‌هاي طبقه بندي

3

ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

47

فناوري اطلاعات سلامت

2

ارشد

فناوری اطلاعات سلامت

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت