سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی
حدود اختيارات و وظايف كميته‌هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي
 
1- رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان ( از قبيل تهديد ، تطميع ، توهين ، ضرب و جرح ، جعل ، سرقت ، رشوه ، اختلاس يا قتل )
 
2- رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري مانند :
الف) تقلب در امتحان
ب) فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري درامتحان.
ج) ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.
د) ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت‌المال.
 
3- تخلفات سياسي :
الف) دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهكهاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.
ب) عضويت در گروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها.
ج) فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادي.
د) توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند شعارنويسي، پخش اعلاميه و ....)
ه) ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.
 
4- تخلفات اخلاقي :
الف) استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد.
ب) استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح‌هاي رايانه‌اي مستهجن و يا مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيع اينگونه وسايل.
ج) عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده يا آرايش مبتذل.
د) استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكسهاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب.
ه) عدم رعايت شئون دانشجويي.
و) داشتن رابطة نامشروع.
ز) تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع.
ح) انجام عمل منافي عفت.
 
تنبيهات
 
1- تنبيهاتي كه با حكم كميته‌هاي انضباطي دانشگاه يا كميتة مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود .
الف) احضار و اخطار شفاهي.
ب) اخطار كتبي و درج در پروندة دانشجو.
ج) تذكر كتبي و درج در پروندة دانشجو.
د) توبيخ كتبي و درج در پروندة دانشجو.
ه) دادن نمره 25/0 .( در صورت تقلب در امتحانات)
و) محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه (از قبيل وام، خوابگاه و .....)
ز) دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف، منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال شده باشد.
ح) منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيمسال تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب‌‌سنوات)
 
گزيده‌اي از آئين‌نامه امتحانات دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي
 
الف ) وظايف اجرايي :
 
1- كنترل كارت دانشجويان قبل از ورود به جلسه امتحانات توسط مسئولين حوزه‌هاي امتحاني و مراقبين
2- بررسي اسامي دانشجويان غايب در امتحانات بعلت موارد موجه (بيماري، اتفاقت احتمالي) و گزارش كتبي آن به مسئول اداره آموزش دانشكده جهت اخذ تصميم
3- معرفي كتبي دانشجويان متخلف در امتحان به معاونت آموزشي
4- كنترل دانشجويان از جهت رعايت شئونات اسلامي و عدم استفاده از تلفن همراه قبل از ورود به جلسه امتحانات
5- هماهنگي‌هاي لازم جهت حسن اجراي امتحانات با همكاري مراقبين، ناظرين گروهها، مسئولين حوزه‌هاي امتحاني و رفع اشكالات موجود.
6- بررسي دقيق اوراق مخصوص امتحانات از قبيل الصاق برگه مشخصات روي پاكت‌ها، نصب سربرگ جهت كليه امتحانات با مشخصات مربوطه، ارسال دعوت‌نامه براي مراقبين، اطلاع‌رساني به مديران گروهها و ناظرين امتحانات هر گروه در مورد تاريخ امتحانات، تنظيم صورتجلسه در پايان هر امتحان، ليستهاي كامپيوتري نمرات.
7- اعلام برنامه روزانه به دانشجويان در ايام امتحانات در بورد خاص خود.
8 – اعلام نمرات توسط استاد مربوطه ابتدا ثبت موقت و سپس پس از پنج روز ثبت نهايي مي گردد و دانشجو موظف است در زمان ثبت موقت به سايت مراجعه و در صورت داشتن اعتراض در زمان معين اعلام نمايد . در غير اين صورت پس از ثبت نهايي ، تغيير نمره به هيچ عنوان صورت نمي گيرد .
 
ب ) گزيده‌اي از آئين‌نامه آموزشي در ارتباط با امتحانات :
 
1- غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان همان درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي‌گردد.
2- تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان به عهده كميسيون پزشكي شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه و يا كميته منتخب يا كميسيون ويژه آن شوراهاست.
3- دانشجوياني كه بعلت بيماري در جلسه امتحان غيبت داشته‌اند، لازم است تا گواهي استعلاجي و مدارك پزشكي خود را در اسرع وقت به اداره آموزش دانشكده تحويل داده تا اقدام قانوني از طريق كميسيون پزشكي منتخب شوراي آموزشي دانشگاه بعمل آيد. در صورت تاييد مدارك پزشكي و گواهي استعلاجي از سوي شوراي آموزشي دانشگاه، غيبت در جلسه امتحان موجه تشخيص داده شده و نسبت به حذف آن درس اقدام خواهد شد.
* نمرات پروژه، تحقيق، امتحان ميان ترم و نظاير آنها نمي‌تواند به تنهايي مبنيا تجديد نظر در نمرات امتحاني باشد.
* با توجه به اينكه برنامه امتحانات همزمان با انتخاب واحد اعلام مي‌گردد دانشجو مجاز به انتخاب دروسي كه امتحان آنها در يك روز و يك ساعت است نمي‌باشند. در موارد استثنايي موافقت مدير گروه آموزشي الزامي است. در هر صورت مسئوليت مستقيم آن به عهده شخص دانشجو مي باشد .
 
ج ) قوانين و مقررات دانشجويي :
 
1- دانشجويان ملزم هستند 10 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري حضور داشته و در صندليهاي تعيين شده مستقر شوند.
2- پس از شروع امتحان، دانشجويي كه تأخير دارد در صورتي مي‌تاند در جلسه امتحان شركت نمايد كه هيچ دانشجويي جلسه امتحان را ترك نكرده باشد. بديهي است دايره امتحانات براي دادن وقت اضافي به اين دانشجويان الزامي ندارد.
3- همراه داشتن كارت معتبر دانشجويي و برگه نهايي انتخاب واحد در هر جلسه امتحان الزامي است. مسئولين حوزه‌هاي امتحاني با دانشجوياني كه فاقد مدارك فوق مي‌باشند برابر مقررات قانوني رفتار خواهند نمود.
4- دانشجويان موظف هستند در طول برگزاري امتحان آرامش و سكوت جلسه را رعايت نمايند.
5- انجام هر كاري كه موجب اختلال يا وقفه در اجراي امتحانات گردد، برحسب گزارش مسئول حوزه و تاييد مسئول دايره امتحانات به معاونت آموزشي گزارش شده و با اين افراد برابر مقررات رفتار خواهد شد.
6- انجام اعمالي مانند استفاده از تلفن همراه و نگاه كردن به ورقه ديگران، صحبت كردن با يكديگر، استفاده غير مجاز از يادداشت، كتاب، جزوه، تبادل ورقه و يادداشت و كف نويسي به تشخيص مراقبين حوزه امتحاني هنگام برگزاري امتحاني خلاف مقررات محسوب شده و با افراد متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
7- دانشجويان مجاز به ورود اسباب و لوازم شخصي از قبيل جزوه، كتاب، يادداشت، كيف و تلفن همراه به محوطه برگزاري امتحان نمي‌باشند. مراقبين و مسئولين حوزه امتحانات موظف هستند با افرادي كه به اين امر توجه نمي‌كنند برخورد قانوني نمايند.
8- چنانچه فرد متفرقه به جاي فرد اصلي در جلسه امتحان حضور داشته باشد مستوجب عواقب قانوني شده و موجب معرفي فرد يا افراد متخلف به كميته انضباطي خواهد شد.
صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت