شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی
دانشجوي عزيز ، سلام
براي انجام امور فارغ التحصيلي ، مطالب زير را با دقت مطالعه و 15 مرحله اي كه به صورت گام به گام در زير توضيح داده شده را پيش رويد .
 
مراحل امور فراغت از تحصيل در داخل دانشكده :
1 – به محض مشاهده نمرات نهايي شده در سيستم سما ، يك برگ از فرم تسويه حساب واحد رفاه كه فايل آن لينك مي باشد را پرينت گرفته و نسبت به تكميل اطلاعات قسمت دانشجو در آن اقدام كنيد . برگه را نزد كارشناس مربوطه در اداره آموزش برده تا بررسي و پاراف شود . سپس آن را نزد واحد رفاه برده تا توسط مسئول واحد ، امضا گردد . سپس برگه را نزد معاون پشتيباني و دانشجويي دانشكده برده و امضا بگيريد و بعد آن را به واحد دبيرخانه ببريد تا شماره و تاريخ در آن درج گردد و ممهور به مهر دانشكده شود .
2 – دو برگ از فرم تسويه حساب اداره آموزش كه فايل آن لينك مي باشد پرينت بگيريد . كليه جاهاي خالي ( مشخصات شناسنامه اي و تحصيلي ، آدرس ، تلفن ثابت و همراه ، تاريخ ، امضا و ... ) را با دقت پر كنيد .
3 - پس از تكميل فرم هاي تسويه حساب آموزش ، آن ها را به اداره آموزش نزد كارشناس مربوط به رشته خود ببريد . كارشناس آموزش پس از بررسي پرونده دانشجويي شما ، در صورتي كه هيچ گونه مشكلي نباشد ، فرم هاي تسويه حساب را پاراف مي نمايد .
4 – برگه ها را نزد مسئول اداره آموزش ببريد تا در قسمت آموزش ، مهر و امضاي ايشان درج گردد .
5 - برگه ها را نزد واحد سمعي و بصري ( امور كلاس ها ) برده تا در قسمت مربوطه ، مهر و امضا درج گردد .
6 – برگه ها را به واحد كتابخانه برده تا مهر و امضا در آن درج گردد .
7 – برگه ها را به واحد انفورماتيك برده تا مهر و امضا در آن درج گردد .
8 – برگه ها را به واحد دانش آموختگان برده تا مهر و امضا در آن درج گردد .
9 – برگه ها را به سالن تربيت بدني دانشكده ببريد تا توسط مسئول تربيت بدني امضا شود .
مراحل امور فراغت از تحصيل در خارج از دانشكده :
10 – برگه ها را به كميته انضباطي دانشگاه برده تا مهر و امضا در آن درج گردد . ( آدرس : بزرگراه همت ، جنب بيمارستان ميلاد ، دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دانشكده پيرا پزشكي ، طبقه اول )
11 - برگه ها را به كتابخانه مركزي دانشگاه برده تا مهر و امضا در آن درج گردد . ( آدرس : بزرگراه همت ، جنب بيمارستان ميلاد ، دانشگاه علوم پزشكي تهران ، جنب ساختمان ستاد مركزي ، طبقه همكف )
12 –برگه ها را به امور تربيت بدني دانشگاه برده تا ممهور به مهر تربيت بدني شود . ( آدرس : بلوار كشاورز ، خيابان قدس ، ساختمان شماره 43 ، معاونت دانشجويي ، امور تربيت بدني دانشگاه )
13 –برگه تسويه حساب واحد رفاه را به معاونت دانشجويي برده و پس از تحويل به آن امور ، برگه اعلام ميزان بدهي اداره رفاه و تعاون را به صورت تايپ و مهر و امضا شده را دريافت نماييد . ( آدرس : بلوار كشاورز ، خيابان قدس ، ساختمان شماره 43 ، معاونت دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران )
 14 – دو برگه تسويه حساب واحد آموزش كه كليه موارد آن تكميل و مهر و امضا گرديده به علاوه برگه اعلام ميزان بدهي مهر و امضا شده به علاوه كارت دانشجويي به انضمام يك قطعه عكس 4 × 3 و يك سري تصوير از صفحات شناسنامه و كارت ملي تحويل كارشناس مربوط به رشته خود در اداره آموزش دانشكده دهيد .
 
* دانشجوي عزيز ، كليه ي امور اداري فرآيند فراغت از تحصيل شما انجام شده است . حدود دو هفته فرآيند اداري شما در دانشكده زمان مي برد تا پرونده فراغت از تحصيل شما به ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارسال گردد و مابقي امور در اداره فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام مي شود .
 
15 – پس از سپري شدن دو هفته از زمان تحويل مدارك تسويه حساب به اداره آموزش ، به اداره پست منطقه چهارده واقع در ميدان وليعصر مراجعه فرماييد و درخواست مدرك موقت از دانشگاه علوم پزشكي تهران بدهيد تا به محض آماده شدن مدرك ، از طريق اداره پست به آدرس شما ارسال گردد .
 
به اميد موفقيت شما در كليه ي مراحل زندگي و ديدار شما در مقاطع تحصيلي بالاتر
اداره آموزش دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي
صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت